Publisert: 19.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Gilde + Prior – viktigst for fjørfe

Svin har spurt tre produsenter med både svin og fjørfe hva de mener om Gilde- Priorfusjonen. Ingen er direkte negative, men de tror fusjonen er viktigst for fjørfeproduksjon. De tror også at en fusjon nå kan være strategisk riktig.


Gilde + Prior – viktigst for fjørfe

Svin har spurt tre produsenter med både svin og fjørfe hva de mener om Gilde- Priorfusjonen. Ingen er direkte negative, men de tror fusjonen er viktigst for fjørfeproduksjon. De tror også at en fusjon nå kan være strategisk riktig.

 

– Jeg synes fusjonsplanene høres fornuftig ut, sier svine- og kyllingprodusentene Camilla og Svenn Husebråten i Marker. Husebråten har gård i Østfold rett ved svenskegrensa. Produksjonen er cirka 30 purker i kombinert produksjon, pluss at det fôres fram 134 000 slaktekyllinger i året. Omsetningen i husdyrproduksjon er cirka tre millioner. Grisen står for en tredjedel, men har en større andel av overskuddet.

 

– ER KLART POSITIV

– Som fjørfeprodusent er jeg klart positiv til dette. Det har vært noen mørke skyer rundt Prior og fjørfeproduksjon. En fusjon gir derfor en trygghet. Det virker også som fjørfenæringa har kommet bra ut av fusjonsforhandlingene, sier Husebråten. Eneste ulempen de ser som fjørfeprodusenter er å gå fra en enkel og oversiktlig organisasjon, til en klart tyngre materie med lenger vei til toppen.

Som svineprodusent er Husebråten mer usikker. De leverer til Furuseth, men har vært Gilde-medlemmer inntil for et par år siden. Dermed blir fusjonen litt spesiell. Nå blir de Gilde-medlemmer igjen.

– Kanskje vi må levere grisen til Gilde? undrer Husebråten. Men de er ikke sikker på at en stor og tung organisasjon vil gi mer igjen i lommeboka til dem som svineprodusenter, og tror svineprodusentene trenger korrektiv som Furuseth.

– Kanskje kan fusjonsgevinsten gjøre Gilde mer konkurransedyktig? undrer Husebråten. En fordel svineprodusentene og resten av Gilde får ved en fusjon er tilgang til Priors moderne anlegg for kjøttforedling. Det kan Gilde utnytte, tror Husebråten.

Når det gjelder organisasjonskultur og måten å tenke på, er svine- og fjørfeprodusenter noe forskjellige.

– Kyllingprodusentene har vært i en lukket næring der nye produsenter bare har fått kontrakt på å starte opp hvis det er marked for det, sier Husebråten. Svineproduksjon derimot har alltid vært en åpen næring som det har vært vanskeligere å styre. Svin er også en næring med produksjon i hele Norge, mens fjørfekjøttproduksjon først og fremst skjer i sentrale strøk. Med ny aktør på fjørfe og satsingen i Trøndelag har imidlertid svinog kylling kommet nærmere hverandre i virkelighet.

– Slikt sett er kanskje en fusjon nå bra timet, tror Husebråten.

 

USIKKER PÅ BEREGNINGENE

– Vi vet ikke helt hva vi skal mene om fusjonen. Noe er positivt, men det er også en del vi er usikre på, sier John Arnt Hernes på Evenhus i Frosta, Nord Trøndelag. Sammen med kona Aasta Helland eier og driver de to gårder med henholdsvis smågrisproduksjon og kylling. John Arnt kommer fra gård der de har satset på kylling. For fire år siden tok de også over Aastas hjemgård med smågrisproduksjon. De har Gilde som leverandør på gris, mens kyllingen går til Trønderkylling.

– Vi er for et sterkt samvirke, men det kan samtidig være en fordel med et privat korrektiv, mener ekteparet på Frosta.

– Strategisk blir dette en stor aktør som vil ha enda mer tyngde i forhandlinger mot matvarekjedene, og det kan være positivt, tror Hernes.

– Men vi vet litt for lite om konsekvensene økonomisk og organisatorisk. Dette kan fort bli en veldig stor organisasjon med mer polarisering enn i dag, sier Hernes. De tror samtidig en fusjon er mest positiv og kanskje også helt nødvendig for Prior.

– Det er en organisasjon som sliter, og de mister markedsandeler. Prior har dessuten veldig mange ansatte i forhold til tonnasje sammenlignet med private aktører. Vi synes generelt at det ble få stillinger til overs med en fusjonen. Likevel er det beregnet en høy fusjonsgevinst, avslutter Hernes.

 

STRATEGISK RIKTIG

I Time i Rogaland er egg- og svinebonde Jorulf Refsnes enig.

– Prior har for mange ansatte og alt for mange direktører. Det kan ikke fortsette, og fusjonen er nødvendig for å få en opprydning, sier Refsnes. Han har eggproduksjon på 5000 høner og formeringsbesetning med 40 purker. Han har også tillitsverv som leder i Eggringen Prior Rogaland. Inntil i høst leverte han også grisen via samvirke.

– Men jeg hoppet til Fatland da Gilde straffet formeringsbesetningene med 20 kroner per smågris uten kompensasjon. Likevel tror jeg på et sterkt samvirke, og mener fusjonen er helt riktig vei å gå i forhold til hva som skjer både nasjonalt og internasjonalt. Et Gilde+Prior er viktig for å få til bedre distribusjon, for å matche de store matvarekjedene, og for å kunne gi bedre service til kundene.

Både egg- og svineproduksjon er dessuten viktige tilleggsproduksjoner på mange gårder i distriktene. For at det fortsatt skal være slik er vi avhengig av et sterkt samvirke. En fusjon blir derfor riktig, mener Refsnes.

– Så får vi bønder ta den utfordringen det blir med et stort selskap der spennvidden mellom medlemmer og meninger blir enda større enn før, avslutter Refsnes.

 

Gilde + Prior

Det nye selskapet er foreslått å hete Gilde Prior BA. Fusjonsgevinsten er beregnet til 130 mill. kroner per år. Selve fusjonen koster 42 millioner kroner. Egenkapitalen i selskapene er ulik. Per 31.12 2004 var den 41 % i Gilde, og 26 % i Prior. 50 millioner av fusjonsgevinsten de første fire år skal brukes til å bygge opp egenkapital i Prior slik at den blir lik i selskapene. Etter fireårsperioden er det likebehandling av medlemmene. I 2004 hadde Gilde 28 950 medlemmer og 5830 ansatte. Prior hadde 1 250 medlemmer og 1390 ansatte. Omsetningen var henholdsvis 11,9 og 2,6 milliarder. Til sammen selger selskapet cirka 210 tusen tonn kjøtt hvorav Gilde står for 80 prosent. I tillegg selger Prior 31 tusen tonn egg. Resultat i gjennomsnitt for de siste fire år, er 86 millioner i Gilde og minus 12 millioner i Prior.

Det nye Gilde Prior vil ha et konsernstyre med sju medlemmer fra Gilde og tre fra Prior.

Fusjonen behandles på årsmøtene til Gilde og Prior den 25. april.