Publisert: 31.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Full fart i Sverige


Full fart i Sverige

 

De siste årene har det vært lav byggeaktivitet i svensk svineproduksjon. Antall griser slaktet har gått ned med over 700 000 fra toppen på 90-tallet. I dag slaktes 3,1 millioner slaktegriser per år i nabolandet. Én årsak til nedgangen er strengt lovverk for hva som tillates av fødebinger sammenlignet med Danmark. (Danskene har små fødebinger med heldrenerende gulv der en slipper all måking). Sverige har hatt omtrent de samme reglene som Norge. Men i oktober kom mer liberale regler der bare 3 m2 i en fødebinge trenger være fast gulv. I en 6 m2 binge (minimum) betyr det at halve arealet kan være spalter. Lettere regler, parallelt med at oppgjørsprisen på svensk svinekjøtt har blitt brukbar, gjør at det nå bygges for fullt i Sverige. Og det er binger med mer spalter som gjelder. I løpet av året blir det ca 10 000 nye nabolandet vårt.