Publisert: 15.01.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Frykter at de små forsvinner

– Vi skjønner at det er dyrere å hente få griser hos mange enn omvendt. Men forskjellene i puljetillegg er nå så store at det er stor fare for frafall av små produsenter, frykter Gunvor og Rolf Kurland.


Frykter at de små forsvinner

– Vi skjønner at det er dyrere å hente få griser hos mange enn omvendt. Men forskjellene i puljetillegg er nå så store at det er stor fare for frafall av små produsenter, frykter Gunvor og Rolf Kurland.

Sjøl driver de en mellomstor slaktegrisproduksjon med årlig levering av 7-800 slaktegriser. Det er også saueproduksjon på garden Vedum, som ligger vakkert til midt oppe i solskinnslia like nord for alpinbakkene i Hafjell, omlag 400 meter over havet. Det er ikke langt opp til sætrer og snaufjell, hvor gaupe og bjørn med jevne mellomrom tar seg en runde for å se om det er noe godt  å få.

Da Svin var på besøk hadde de 60 leveringsklare slaktegriser på overtid i grisehuset.De var meldt inn den 21. desember, men sto der fortsatt da Svin var på besøk 11. januar.  Det var det kalde været som førte til at slakteriet måtte avlyse innkjøring av dyr en periode. 

– Forstår puljetillegget

– Det har vært mye diskusjon om puljetillegga i Nortura. Men vi har forståelse for at det er nødvendig å prise dette slik at kostnadene dekkes. Det koster fort 6-700 kroner å holde en mann og en bil i felten, og det sier seg sjøl at det er dyrere å hente få dyr hos mange enn omvendt. Noen steder må en nesten også jage unna andre dyr før en kommer fram til de grisene som skal leveres. Tillegg etter antall leverte er derfor greit. Men nå begynner forskjellene å bli så store at det er stor fare for at små produsenter vil falle fra i større antall. Her i Øyer er det ikke mange små svineprodusenter igjen. Men det har nok også spilt inn at vi har hatt bra tilgang på alternativt arbeid de siste åra, sier Gunvor og Rolf.

Den siste oversikten de har fått fra Nortura om tillegg etter antall leverte per pulje ser slik ut;

55 kroner       (30-39)

70 kroner       (40-49)

90 kroner       (50-59)

105 kroner      (60-69)

130 kroner       (70 og oppover)

Ujevn gris

Et annet problem med å drive slaktegrisproduksjon i mindre skala er at det ofte kan være vanskeligere å få avtaler om levering av smågris fra faste leverandører. Kurlands får i dag smågrisene gjennom slakteriets livdyravdeling, og grisene varierte i vekt mellom 20 og 55 kilo en av de siste gangene de fikk smågriser. Det gjør det ikke enkelt å følge opp med fôr- og vektregistreringer. Det gjør det heller ikke enkelt ved utslakting. Ofte må slaktegrisene leveres for tidlig i forhold til vektgrensa, fordi en må ta hensyn til vask og tørketider for å få syklusen til å få opp.

Ujevn fôrkvalitet

Det har også vært ujevn kvalitet på fôret i perioder. Etter å ha hatt problemer med dårlig fôr fra Felleskjøpet en periode, gikk de over til fôr fra Strand Brænderi.

– Det ga raskere tilvekst og bedring i resultatene. Nå har vi hørt at fôret fra Felleskjøpet har blitt bedre, så nå er vi tilbake på det igjen for å prøve, sier Rolf.

Trapper ned

Gunvor har såvidt bikket de 60, og Rolf er i AFP. Han har nemlig jobbet fullt i et asfaltfirma ved siden av gården i mange år, men har sluttet med det nå. Noe av det første han gjorde som pensjonist var å kappe av seg halve fingeren, men det tar Rolf med et smil. De kommer til å holde på som de gjør nå i noen år til, men så blir det spennende å se hva som skjer på garden.

– Men sønnen vår, Geir Halvor Vedum, og familien hans har gått løs på å restaurere den store gamle hovedbygningen på garden, så det er jo et godt tegn. Hvordan de kommer til å legge opp gardsdrifta må de få bestemme sjøl, så det vet vi ikke. Men både sønnen og svigerdattera er Ås-utdannet og har interesse for det grønne. To barn har de sammen også. Så framtida på garden er nok sikret, men hvordan det går med grisen og sauen vet de ikke ennå.