Publisert: 17.10.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fra Sør-Dakota til Wisconsin

Den nye landsvin- og durocrånebesetningen Topigs Norsvin har opprettet i Wisconsin skal produsere til selskapets ulike rånestasjoner rundt om i USA. Wisconsinbesetningen skal også eksportere til Canada og Sør-Amerika.


Fra Sør-Dakota til Wisconsin

Den nye landsvin- og durocrånebesetningen Topigs Norsvin har opprettet i Wisconsin skal produsere til selskapets ulike rånestasjoner rundt om i USA. Wisconsinbesetningen skal også eksportere til Canada og Sør-Amerika.

Magnus Haandlykken Breeding Program Manager, Topigs Norsvin I slutten av 2002 ble det fløyet over 600 purker og et tjuetalls norske avlsråner fra Gardermoen til USA. Rånene kom fra norske avlsbesetninger, og målet var foredlingsbesetningen som ble etablert på Cheyenne mellom Pierre og Rapid City i Sør-Dakota. Der den har blitt drevet frem til i dag med omlag 550 purker. Disse ble slaktet ut som følge av PED-utbrudd i slutten av februar 2014, men unggrisene i framfôringsfjøset Cedar Ridge noen kilometer unna ble ikke rammet.

 

Flyttet i oktober

I begynnelsen av oktober i år ble det flyttet drektige og bedekningsklare ungpurker fra Cedar Ridge (framfôringsavdelingen på Cheyenne) til Family Value Ag ved Ladysmith i Wisconsin. Det er også satt inn ungpurker fra CMS, som er back-up foredlingsbesetning inntil Family Value Ag er etablert med full produksjon. Det er satt opp helt nye fjøs (ved Ladysmith?) som er bedre tilpasset drift av en avlsbesetning for cirka. 1200 årspurker fordelt på landsvin, duroc og yorkshire. Målsettingen er at landsvin- og durocråner skal produseres fra denne besetningen til de ulike rånestasjonene Topigs Norsvin har genetikk på i USA og i tillegg eksporter til Canada og Sør-Amerika. Mer eller mindre alle hos Norsvin har vært involvert i USA-satsingen siden Dyre Johan Haug og Solveig Kongsrud var over på Cheyenne og inseminerte første pulja tidlig i januar 2003. Nå den siste tiden har Les Cain, Lars Terje Bogevik, Lance Peterson og Darwin Tilstra alle fra Topigs Norsvin USA jobbet intensivt med det lokale managementteamet ledet av Jeff Munk i Family Value Ag for å få alt det praktiske på plass.

 

Norsk protokoll

Det er mange detaljer som må fungere ved etablering av et nytt grisehus. Den første pulja griser i slutten av uke 42. Protokollen vil bli som i en norsk duroc- og landsvin foredlingsbesetning, med unntak av at man ikke har testingsplass til alle ungpurkene. Det jobbes med å utvide testingskapasiteten. Målet er å sende fersk sæd fra Norsvin sin rånestasjon på Stensby som tidligere for å opprettholde status med ikke for stort genetisk etterslep i forhold til Norge. Det vil kjøres fire-ukers-puljer på Family Value Ag som det ble gjort på Cheyenne. (bilde Svin 5/2003 side 33) GRUNNLAGET: Det er noen år siden artikkelforfatter Magnus Haandlykken selekterte avvente grisunger fra pulje nr. én på Cheyenne i mai 2003.