Publisert: 09.06.2017 Oppdatert: 09.08.2018

Stikkord:

Første SPF-durocbesetning skapt

Nå er landets første durocbesetning med høyhelsestatus i gang. Det måtte en form for keisersnitt til for å skaffe friske grisunger av SPF-kvalitet til den nye durocbesetningen som nå bygges opp.  


Fredag 16. juni ble en merkedag i durocavlens norske historie. Det blir kanskje ikke mulig å levere livdyr fra denne besetningen før mot slutten av 2018, men nå er oppformeringen i gang. Veien dit har vært lang. Men målet er som kjent at alle avlsbesetninger skal over til såkalt SPF-status. Hos Kjell Gunnar Gravningen på Lindem i Lågendalen har det stått drektige purker med durocavkom.

Keisersnitt
– Poenget med operasjonen er å etablere den første avlsbesetningen av duroc med SPF-helsestatus. Tilsammen 115 grisunger ble forløst med keisersnitt for å skaffe friske grisunger av SPF-kvalitet til den nye durocbesetningen som nå  bygges opp. Purkene bedøves, og hele børen med grisunger tas ut og dyppes raskt nedi et desinfeksjonsbad, før purka avlives. Et uteteam jobbet med dette, som på fagspråket kalles hysterektomi (fjerning av børen/livmoren).

Deretter overtok inneteamet i et oppsatt telt. Her ble livmoren åpnet og  grisungene tatt ut. Det ble tørket og fôret med råmelk, og lagt under varmelampe. Etter kort tid ble isoporkasser med timegamle durocpurker kjørt til Hilde og Sondre Skoglunds besetning i Porsgrunn. Der ble de nyfødte grisungene lagt til purker (hvite landsvin eller TN70-purker) som har griset et par dager tidligere, slik at de hadde morsmjølk å by på. Besetningen til Skoglund har SPF-status fra før, og skal på denne måten avle videre slik at dette blir en ren durocbesetning av SPF-kvalitet, sier overveterinær Peer Ola Hofmo i Norsvin. Han er prosjektleder for etablering av SPF-durocbesetninger.

Omfattende arbeid
Et team på hele 14 deltok denne dagen, og det gikk bra. Kullresultatene var forbausende gode til durocgriser å være, med nesten 10 levendefødte per kull. De forløste rånene ble sendt tilbake til Gravningens fjøs i Skollenborg, mens purkene ble kjørt til Hilde og Sondre Skoglunds SPF-besetning i Porsgrunn. De 50 nyforløste purkene fant seg også fort til rette hos ammepurkene i sine nye omgivelser.  Planen er å gjenta operasjonen et par ganger til, slik at en raskere kan bygge opp den durocbesetningen. Etter planen skal det forløses cirka 150 småpurker til sammen på denne måten i løpet av et halvt års tid.

TEAM HYSTEREKTOMI: Noen av nøkkelpersonene bak den sjeldne operasjonen; fra venstre Sondre Naadland (Helsetjenesten for svin), Arild Helberg (Norsvin), Nils Magne Gran (Nortura), Odd Magne Karlsen (Nortura), Carl Andreas Grøntvedt (Veterinærinstituttet) og Audun Skomsøy (Nortura). Foran Peer Ola Hofmo (Norsvin).

 

Har vært gjort før
– Dette har vært gjort en gang tidligere her i landet?- Ja, prosessen er ikke helt ny i Norge, for det samme ble gjort i 1996 da den første SPF-besetningen av rent landsvin ble etablert hos Erling Solberg på   Vinjeøra i Sør-Trøndelag. Den gangen ble operasjonen gjennomført hos Halvorsen på Deset i Østerdalen, og grisungene ble fôret helt fram uten mødre før de ble sendt til landets første SPF-besetning hos Solberg St. Hansaften 1997. Men teknikken er vel kjent og har vært mye brukt i utlandet, sier Peer Ola Hofmo.

Krevende
Det har krevd mye planlegging å gjennomføre denne operasjonen, og mange grisekompetente personer var involvert. Norsvins Bjarne Jacob Trodahl har lagt ned et stort arbeid for å tilrettelegge de praktiske fasilitetene for å lykkes med operasjonene. Også for vertskapet Gravningen på Lindem var det ganske hektiske og krevende forberedelser for å få synkronisert alt så godt som mulig. På toppen av det hele var det spådd kraftig regnvær den fredagen det hele skulle skje, men værgudene viste seg heldigvis fra en mild side.

Fakta om SPF og duroc

// SPF står for spesifikk patogenfrie dyr. I Norge kreves det da at SPF-dyr er fri for alle varianter av Actinobacillus pleuropneumoniae, Mykoplasma hyopneumoniae, toksinproduserende Pasteurelle multocida, Bra chyspira hyodysenteriae og Sarcoptes scabei.
Dette er altså den høyeste helsestatusen norsk gris kan ha.

// Ingrisstatistikken for 2016 viser at TN70-purka i gjennomsnitt hadde 27,0 beregna avvente per årspurke. Rent landsvin hadde 25,4 beregna avvente, mens LY-purka hadde 24,9 beregna avvente.

// Ingris har ikke tall for avvente når det gjelder duroc, men fagfolk i Norsvin mener at anslag på 15-18 avvente per årspurke stemmer ganske bra. Duroc er som kjent farrasen i den norske krysningsavlen.

Til venstre: Helt nyfødte durocgrisunger ble lagt i lune isoporkasser med varmelampe over. Til høyre: Råmelk fra drektig purke suges opp og de nyfødte grisungene får sitt første måltid gjennom magesonde.