Publisert: 29.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

«Forberede deg på lavkonjunkturen nå»


«Forberede deg på lavkonjunkturen nå»

 

Dette er budskapet til driftsøkonom Jens Schjerning, LandboSyd i Danmark. Han advarer danske svineprodusenter mot en kommende lavkonjunktur gjennom bladet Hyologisk. Hvorvidt han viser seg å være sannspådd eller ikke, kan den enkelte leser selv vurdere om tre år. Her siterer vi noen av driftsøkonomens vurderinger;

«Jeg er av den oppfatning at vi ikke lenger skal diskutere om resesjonen kommer, men bare om den blir mild eller langvarig og dyp. Som bonde (landmand) skal en forholde seg til den kommende lavkonjunktur, og det er i dag at en kan avdekke risiko gjennom analyse av ens inntjening og formue, og ikke om tre år, når resesjonen er på sitt verste. Eiendomsprisene har kommet helt ut av likevekt. Eiendomsprisene har hoppet over et ledd. Vi skal tilbake til slutten av 1920-tallet og starten av 1930-tallet for å finne maken. Jeg forventer at vi vil se en større korreksjon på eiendomsmarkedet. Den vil sannsynligvis bli større enn den vi hadde på starten av 1980-tallet», mener altså Schjerning.