Publisert: 04.12.2009 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Flere registrerte tilveksten i 2008

Årsstatistikken for Ingris 2008 er klar i disse dager, og årets gladmelding er en økning i antall besetninger som registrerer tilvekst og fôrforbruk på smågris og slaktegris.


Flere registrerte tilveksten i 2008

Årsstatistikken for Ingris 2008 er klar i disse dager, og årets gladmelding er en økning i antall besetninger som registrerer tilvekst og fôrforbruk på smågris og slaktegris.

Nesten dobling

Årets nøkkeltallsberegninger viser at flere svineprodusenter har sett viktigheten av full oversikt over egen produksjon. De fleste har oversikt over kjøttprosent og slaktevekt, men tilvekst og fôrforbruk må også med i regnestykket når tallene skal summeres ved årets slutt. I år ser vi en gledelig økning på 40,3 % i antall besetninger med nøkkeltall til slaktegrisdelen. I tillegg er det i år 49,2 % flere som registrerer fôrforbruk sammenlignet med fjoråret.

Dataene som sendes til sentralt lager er viktig for det avlsarbeidet, forskningen og prognosearbeidet som gjøres i svine-Norge, og som på sikt kommer alle norske svineprodusenter til gode. Mens vi i mange år har hatt god oppslutning fra purkebesetninger rundt om i landet, har deltagelsen fra besetninger med tall for tilvekst og fôrforbruk for smågris og slaktegris vært for lav. Dette gjør at resultater fra enkeltbesetninger kan få stor innflytelse i beregningene, og tallene blir dermed mindre sammenlignbare år for år.

Landsresultatene for smågris har fortsatt for få registreringer fra svineprodusenter, men vi ser en gledelig økning på 47 % i antall besetninger som registrerer fôrforbruk på smågrisen. Dette er en gledelig utvikling som vi håper fortsetter fremover.

De beste kombinerer høy tilvekst med lavt fôrforbruk

Den daglige tilveksten hos den norske slaktegrisen ser ut til å ha hatt en jevn økning i perioden 2003 – 2007. Årets tall viser en liten nedgang fra fjoråret, men gjennomsnittlig daglig tilvekst lå allikevel på 951 gram per dag i 2008 (tabell 1).

Fôrforbruket ligger også i år på 2,74 FEn per kg tilvekst. For første gang har vi i år nok besetninger med til at vi kan skille mellom den beste, midtre og dårligste tredjedelene blant slakteribesetningene (tabell2).

Mange gjør det veldig bra, og det er ingen tvil om at den norske grisen har vekstpotensiale uten at fôrforbruket blir for høyt (tabell 3).

Samtidig ser vi stor spredning i resultatene, noe som betyr at mange har rom for forbedringer. Dette gjelder nok også besetninger som ikke leverer data til sentrallageret. Med tanke på dagens råvaresituasjon i verden og prisen på kraftfôret har de fleste produsenter noe å hente på å få ned fôrforbruket. Registrerting av egne resultater med tanke på tilvekst og fôrforbruk er det viktigste hjelpemiddelet på veien mot bedre resultater.

498 gram daglig tilvekst på smågrisen

Årets nøkkeltall for smågrisdelen viser at vi er tilbake på 2006 nivå i antall besetninger som leverer data til sentral lager, men her er det rom for flere. Avvenningsvekta har gått opp fra i fjor til 10,5 kg, og smågrisen er i snitt 1,4 kg tyngre ved avgang sammenlignet med fjoråret, uten at dette har påvirket antall fôrdager. Fôrforbruket per kilo tilvekst har vært ganske jevnt de siste årene, og ligger på 1,89 FEn pr kg i 2008 (tabell 4).