Publisert: 28.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fleksible løsninger


Fleksible løsninger

 

Ingris-web har en meget fleksibel løsning på registreringsbildene. I alle registreringsbilder er det mulig å fjerne eller legge til felter. Dette gjelder både på purker og tilvekst.

Først er det viktig at du velger et oppsett som passer din type besetning. Har du for eksempel kun slaktegris så velger du tilvekst.

Klikk på brukervalg. Da får du bl.a. opp opplysning om bruker, type besetning og slakteri.

Under brukertype velger du et egnet skjermoppsett. Husk å trykke på lagreknappen nede til venstre hvis du har gjort endringer. I eksemplet her er skjermoppsettet «kombinert/FTS/Avlsbesetning avansert» valgt.

Hvis du nå ønsker å fjerne feltet «hus/avd» fra registreringsbildet grising, gjør du følgende: Klikk på sidetilpasninger i menyen øverst i bildet. Klikk så på det skjermbildet du ønsker å endre. I dette tilfellet «grising». Da kommer det opp et nytt bilde med alle felter som er valgbare for grisingsbildet. Klikk på hus/avdeling. Her markerer du for «nei». Klikk på lagre, og lagre i neste bildet også. Hvis du nå går inn på Registrering- grising, vil du se at feltet «hus/avd» er borte. Samme prinsipp for tilpasning gjelder i alle skjermbilder for registrering, også på purkekortet.