Sist avholdte Arrangementer

Slaktegriskurs

Slaktegriskurs: arrangeres av Norsvinskolen 9. - 11. oktober på Hamar.

Inseminasjonskurs

Hamar Storhamargata 44, Hamar

Inseminasjonskurs for eiere og røktere arrangeres av Norsvinskolen på Hamar.

Dyrsku’n 2018

Dyrsku’n i seljord, Telemark, arrangeres for 152. gang i Seljord.