Publisert: 04.03.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Enklere fôrregistrering i tilvekstdelen

Fôrinnkjøp og lagerbeholdning av fôr ved status kan nå registreres direkte i tilvekstdelen av Ingris, og programmet beregner selv fôrforbruket i perioden. Hver besetning oppretter selv en egen liste over aktuelle fôrtyper.


Enklere fôrregistrering i tilvekstdelen

Fôrinnkjøp og lagerbeholdning av fôr ved status kan nå registreres direkte i tilvekstdelen av Ingris, og programmet beregner selv fôrforbruket i perioden. Hver besetning oppretter selv en egen liste over aktuelle fôrtyper.

Med høye fôrpriser er det viktigere enn noen gang å holde oversikt over tilvekst og fôrforbruk, spesielt hos slaktegris. Tilvekstdelen i Ingris er et verktøy for registrering og beregning av tilvekst og fôrforbruk hos smågris og slaktegris. Tilvekstdelen av Ingris web har fått forbedret flere viktige funksjoner i den nye versjonen som ble lagt ut nå i oktober.

Egen liste over fôrtyper

Ingris har lenge hatt ei liste over tilgjengelige fôrtyper fra Norgesfôr, Fiskå Mølle og Felleskjøpet som brukerne har valgt fôrtyper fra ved hver registrering av fôrforbruk. Denne lista har etter hvert blitt ganske lang derfor har det kommet ønsker fra brukere om å forenkle dette. Det er derfor gjort en programendring slik at hver besetning i Ingris nå oppretter en egen liste over aktuelle fôrtyper. Den individuelle lista bygges opp ved å velge fôrmidler fra den overordnede lista med fôrfirmaenes sortiment. Fôrtyper som ikke lenger brukes i besetningen kan enkelt velges bort fra den individuelle fôrlista. Besetningens egen fôrliste må opprettes før registrering av fôrinnkjøp eller fôrforbruk. Opprettelse og justeringer av individuell fôrliste gjøres under hovedmenypunktet «Brukervalg» – «Fôrtyper». Fôrtyper velges til og fra ved å markere navnet på fôrtypen og klikke på pilknappene i bildet «Fôrtyper». Det er de til en hver tid «Valgte fôrtypene» i dette bildet som vil vises i rullegardinmenyen for fôrtype ved registrering av fôrinnkjøp eller fôrforbruk.

Fôrinnkjøp

Registrering av innkjøpt mengde fôr og mengde fôr på lager ved status gir den mest nøyaktige beregningen av fôrforbruk. Ingris har fått et nytt skjermbilde for registrering av fôrinnkjøp slik at dette kan registreres fortløpende og på en enkel måte. I skjermbildet «Fôrinnkjøp» registreres hvert fôrinnkjøp med dato, fôrtype, FEn/kg, mengde innkjøpt, og totalpris på lasset. Tidligere registrerte fôrinnkjøp kan søkes fram på vanlig måte basert på fra og til dato. For de som fortsatt ønsker å registrere forbruk/utfôret mengde direkte kan dette som før gjøres i bildet «Fôrforbruk». I dette skjermbildet vises også fôrforbruk som programmet har beregnet på bakgrunn av fôrinnkjøp og status fôr. Disse fôrforbrukene er merket med «ja» i feltet «Beregnet».

Fôrstatus – lagerbeholdning

For å kunne beregne produksjonsresultater for en periode må det registreres antall dyr og vekt på vekt start og slutt av perioden. Når vi går over til fortløpende registrering av fôrinnkjøp må vi også registrere mengde fôr på lager ved begynnelse og slutt for å få beregnet fôrforbruk. Registrering av fôrstatus er koblet til dyrestatus i bildet det todelte bildet «Status». Først registreres dato for status, avdeling, antall dyr og vekt øverst i bildet. Deretter registreres mengde fôr på lager på samme dato i nedre del av bildet. Verdien av hvert enkelt fôrmiddel beregnes automatisk på bakgrunn av prisen ved siste innkjøp. Nedre del av bildet for fôrstatus aktiveres ved å trykke på feltet «Se detaljer» på linja for dyrestatus. I delen for fôrstatus viser programmet automatisk opp de fôrtypene som var på lager ved forrige status eller har vært innkjøpt siden forrige status. Det må registreres status for alle fôrtyper brukt i perioden før lagring godkjennes. Status fôr lagres ved å klikke på knappen «Lagre». Vær oppmerksom på at det før registrering av første fôrstatus må registres et innkjøp av de aktuelle fôrtypene i besetningen.

Kostnader

For å kunne beregne dekningsbidrag på slaktegris i Ingris er det i tillegg til pris på dyr og fôr nødvendig å registrere andre variable kostnader. Disse kostnadene registreres i bildet «Kostnader» og dette bildet er nå endret slik at kostnaden kan registres på en dato og kostnaden belastes den perioden denne datoen er en del av.

Forleverandør

Det er ønskelig at vi kan beregne anonyme og samlede gjennomsnittsresultater for besetningene fordelt på de ulike kraftfôrfirmaene som har bidratt til utviklingen av Ingrisprogrammet. Disse dataene kan fôrfirmaene igjen bruke til forbedring av sine fôrtyper. For å få til dette ønsker vi at alle brukere av Ingris registrerer sin hovedleverandør av kraftfôr under «Besetningsopplysninger». Fra nyttår starter «Aksjon fôrregistrering » som et samarbeidsprosjekt mellom slakteriene, fôrfirmaene og Norsvin. De siste forbedringene i tilvekstdelen av Ingris bør gjøre registreringer hos slaktegris enda enklere, slik at mange starter opp med tilvekst og fôrregistrering i forbindelse med den kommende aksjonen.