Publisert: 11.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ei årslønn ekstra for de store

Leveringsbetingelser har blitt mer og mer viktig for svineprodusentene. En stor satellitt eller smågrisprodusent kan i dag få ei årslønn i ekstrabetaling.


Ei årslønn ekstra for de store

Leveringsbetingelser har blitt mer og mer viktig for svineprodusentene. En stor satellitt eller smågrisprodusent kan i dag få ei årslønn i ekstrabetaling.

 

En kombinertprodusent på konsesjonsgrensa får også mye, men likevel klart mindre.

Bonus og puljetillegg er betaling de aller minste produsentene får se lite av. Det vil si puljetilleggene kan en få noe av hvis en har store nok puljer eller lange nok puljeintervall i produksjonen. Men de små belastes også i større grad med (stopp)avgifter enn store produsenter.

Svin har satt opp hva en maks kan få i ekstrabetaling på puljer og bonus hos ulike slakterier. Puljetillegg er i utgangspunktet belønning for rasjonell opptreden og dermed kostnadsbetinget. Men noe er kanskje strategisk begrunnet, slik bonusbetaling er.

På smågris er det Fatland som strekker seg lengst i puljetillegg. 60 kr i ekstrabetaling får du ved levering over 175 griser. Til sammenligning gir Furuseth maks ekstrabetaling allerede ved 60 smågris. Ekstrabetaling her er 30 kr. Nortura og de andre har 40 kr i maks puljetillegg. Det oppnås ved 100 (150) smågris.

Prima har størst ekstratillegg på slaktegris. De betaler en merpris på kr 1,30 per kg eller 104 kr for en 80 kilos gris. Også her er Furuseth lavest med 50 kr. Du må ha 80 gris for å nå maks tillegg i Prima, men trenger bare 50 gris i Furuseth.

– Vi skal ta en runde på leveringsbetingelsene i løpet av året. Kanskje er det lønnsomt å gå høyere enn 50 slaktegris for å få maks tillegg, men vi har veldig jevn slaktetilgang og også størrelse på grisen vi får. Større tillegg kan gi ubalanse. Vi føler oss foreløpig komfortable slik dette er i dag, forklarer Odd Dønnum i Furuseth.

Kvantumsbonus derimot er størst hos Furuseth. Du trenger heller ikke levere mer enn 1000 gris for å få maks bonus. Nortura og Midt Norsk Slakteri har nesten det samme eller 55 kr i maks bonus, men du må levere 2500 gris for å oppnå dette. Prima har ikke kvantumsbonus, dette ligger i pris eller andre tillegg slik Nortura hadde før.

Nortura har nå satt ned et utvalg som skal se på leveringsbetingelser.

– Dette er et komplisert og følsomt område. Styret ser også at leveringsvilkårene begynner å bli så kompliserte at det av den grunn er nødvendig å finne et enklere og mer oversiktelig system, skriver Nortura.

Utvalget ledes av styrets nesteleder Einar Høstbjør. Det er åpent for innspill.

 

Slakterienes puljetillegg/årsbonus

Nortura

Fatland

Furuseth

Midt Norsk

Prima

Puljetillegg smågris maks

40 (100)

60 (175)

30 (60)

 

40 (100)

40 (150)

Puljetillegg slaktegris maks

85 (70)

68 (80)

50 (50)

95 (70)

104 (80)

Årskvantumsbonus smågris/kombi

55 (2500)

34 (2500)

60 (1000)

55 (2500)

0

 

 

 

 

 

 

Sum ekstra tillegg (maks)

 

 

 

 

 

3600 Smågris

342000

345600

324000

342000

144000

1200 Slaktegris kombinert

126000

110400

132000

126000

124800

Puljetillegg/bonus er merpris en får i tillegg sammenlignet med kun å levere noen få griser av gangen. Tallet i parantes viser hvor mange du må levere pr. gang/år for å oppnå dette tillegget. Prima har puljetillegg beregnet etter slaktevekt. Tillegget i tabellen er regnet ut fra 80 kilos gris. Sum tillegg i tabellen er et utrykk for forskjellen mellom en stor og liten produsent, og sier ikke noe om hvilket slakteri som er best. Eks. har Prima ingen bonus, men er likevel kanskje den som betaler best for smågrisen (innen sitt område).