Publisert: 23.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Den tredje vei


Den tredje vei

 

Noe av det fine med svineproduksjon er at den enkelte sjøl i stor grad kan påvirke det økonomiske resultatet av jobben som legges ned.

Politikken vil variere, og økonomien med den. Markedsforholdene vil også variere, og økonomien med den. Dette siste vet svinebønder bedre enn de fleste, nettopp fordi økonomien i grisebingen beror mer på markedsmessige svingninger enn budsjettmessige vedtak.

Men den tredje veien kan gås til alle tider, uavhengig av markedsbalanse og politiske vedtak. Denne veien er til alle tider farbar og rydda for snø og hindringer; nemlig å vandre inn i sitt eget grisehus med kritisk blikk på alle viktige kostnadsfaktorer som ligger til grunn for drifta, alt fra investeringer til løpende drift.

Svin skal utover høsten følge fôrforbruk og tilvekst i en ny FTS-besetning i Selbu som skal produsere SPF-slaktegriser. Men vi vil også prøve å følge noen slaktegrisprodusenter som driver tradisjonell produksjon med litt varierende forutsetninger. Målet er å skjerpe alles interesse for å bruke mer energi på økonomiske resultater i eget hus.