Publisert: 05.06.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Dansker størst på slakt i Sverige

Danskeide KLS Ugglarps, eid av det danske slakterisamvirke Danish Crown, kjøper aksjemajoriteten i Dalsjøfors slakteri ved Göteborg i Sverige.


Dansker størst på slakt i Sverige

Danskeide KLS Ugglarps, eid av det danske slakterisamvirke Danish Crown, kjøper aksjemajoriteten i Dalsjøfors slakteri ved Göteborg i Sverige.

Oppkjøpet av Dalsjøfors må fimidlertid godkjennes av det svenske Konkurrensverket.  

KLS Ugglarps blir dermed større enn finskeide HK Scan i Sverige. De blir større på storfe, og får nesten 40 prosent av leveransene. På gris blir det nokså jevnt mellom de to. I sum (inkl. leieslakting hos andre) slakter HK Scan og nye KLS Ugglarps nesten tre av fire svenske griser, eller ca 1,8 millioner. I størrelse blir begge omtrent som Nortura, men de slakter på langt færre anlegg.

KSL Ugglarps var egentlig to privateide slakterier som begge har blitt kjøpt opp av danskene. Dalsjøfors er et privateid slakteri med 100 år gammel historie. Det har vokst mye i seinere år, men har tapt en del slag den siste tiden. Dalsjøfors var fjerde største aktør på slakting i Sverige. Tredje størst er som tidligere privateide Skövde. Skövde har drøyt 10 prosent av leveransene, pluss at de leieslakter for HK Scan. Alt skjer imidlertid på ett slakterianlegg. Skøvde er sammen med Dahlberg (fjerde største i dag) de nordligste svineslakteriene i Sverige av noe størrelse. Likevel ligger begge lenger sør enn Halden.