Stikkord

Produksjon

Luft fikk fart på gjødsla igjen

Publisert: 26.10.2021 Oppdatert: 26.10.2021

Nå er smilet tilbake hos ­Tommy Horpestad. For et år siden greide han å løse et ­slitsomt problem med gjen­tetting av gjødselrennene i ­grisehuset. Ideen fikk han fra storfeproduksjonen, hvor ­teknikken er kjent.

Husdyrgjødsel 30 000 kr mer verdt

Publisert: 26.10.2021 Oppdatert: 26.10.2021

Økt pris på kunstgjødsel gir også høyere verdi på husdyrgjødsel. Prisen på kunstgjødsel har i høst steget ca. 40 prosent. Svinebonde Arnt Setten i Sarpsborg har fått doblet ­verdien av husdyrgjødsla.  

Dyrehelsa i Norge mellom to permer

Publisert: 26.10.2021 Oppdatert: 26.10.2021

Hvordan bekjempet vi dyresykdommer tidligere? Hvordan var distriktsveterinærens arbeid og rolle i lokalsamfunnet? Og hvordan har samfunnets krav til dyrevern endret seg gjennom det siste hundreåret?

Dyrevelferdsprogrammet utvides

Publisert: 26.10.2021 Oppdatert: 26.10.2021

Fra 1. januar 2022 vil Dyre­velferdsprogrammet for svin utvides til også å omfatte ­utvalgte anmerkninger fra ­utvidet sjukdomsregistrering (USR) på slakteriet.

Godt over et normalt kornår

Publisert: 21.10.2021 Oppdatert: 21.10.2021

Når dette skrives er det meste av årets kornavling i hus. De første prognosene fra markedsregulator var som vanlig på plass i midten av august. Årets andre kornprognose ble klar i midten av september. 

Avkortning i arv

Publisert: 21.10.2021 Oppdatert: 29.10.2021

Tidligere kunne arvelater ensidig bestemme at «ei monaleg gåve» gitt til en livsarving, skulle avkortes i mottakeren sin arv, jf. § 38 i den opphevede arvelova av 1972. Det skulle også foretas avkorting, dersom det ble «godtgjort at avkorting vil vere i samsvar med føresetnadene til arvelataren».