Stikkord

Produksjon

– Beskytt innslusing av dyr, folk og utstyr

Publisert: 07.04.2019 Oppdatert: 07.06.2019

– Mitt inntrykk er at svineprodusentene er opptatt av smitte­sikring, og ganske flinke til å passe på. Utryddelsen av skabb og mykoplasma er gode ­eksempel på at innsats nytter, sier Annbjørg Nernæs.

Truer også norske grisebesetninger

Publisert: 07.04.2019 Oppdatert: 07.06.2019

Smitte via villsvin er én ting. Men det er også viktig å treffe tiltak for å unngå at folk tar med seg kjøtt eller kjøtt­produkter til Norge fra Øst-Europa.

Slik murer danskene seg ute

Publisert: 07.04.2019 Oppdatert: 07.06.2019

Her ser du danske arbeidere i full sving med å gjerde seg ute fra Tyskland i håp om å unngå afrikansk svinepest via villsvin derfra. Et sju mil langt gjerde ble påbegynt i januar i år på grensa mellom Danmark og Tyskland.

Beskjedne tilskudd til svinehold

Publisert: 07.04.2019 Oppdatert: 07.06.2019

Svinehold og fjørfe er som kjent de husdyrproduksjonene i landbruket som har minst andel tilskudd i produksjonen. I perioden 1998 til 2018 har det i hovedsak vært tre tilskuddsordninger.

Europeiske kjøttpriser kraftig opp

Publisert: 07.04.2019 Oppdatert: 07.06.2019

Danske svinekjøttpriser gikk opp med 40 øre på bare et par uker i vår. Men det er ikke bare de danske svinekjøttprisene som går opp. Spania fører an i prisoppgangen, og ligger et godt stykke foran sine europe­iske konkurrenter.

Aksjeselskap i landbruket

Publisert: 06.03.2019 Oppdatert: 06.06.2019

Det har tradisjonelt vært en politisk målsetning at landbruksarealer i størst mulig grad skal være eid av privatpersoner. Solberg-regjeringen har et nytt syn på dette: Nå skal det legges til rette for at aksjeselskaper enklere kan tre inn i landbruket.