Stikkord

Produksjon

Forskere ved Nofima har ­funnet at en miks av en norsk planteolje og fiskeolje fra Nord-Atlanterhavet kan stimulere dyr og mennesker til å danne sunt omega-3-fett selv.

For bolig- og fritidshus gjelder egne regler i tomtefesteforhold. En av disse reglene er tomtefestelovens § 37 om innløsning av festetomten og hva slags pris fester skal betale ved innløsningen.

Nederlandske fôringstrender legger større vekt på drifts­ledelse og overgangsfôring av purkene som gir raskere grisinger, økt melkeproduksjon og overlevelse.

Våtfôring har noen fordeler. Grisene kan for eksempel spise samtidig, og en kan utnytte ­alternative fôrmidler. Samtidig finnes det utfordringer.

Essensielle oljer i kraftfôret kan redusere behovet for ­medisinsk sink og medisinbruk i smågrisperioden. Det antyder feltforsøk i utvalgte besetninger som Fiskå Mølle har gjort.

Biokull i skal nå testes som tilsetting i fôr til gris og andre husdyr. Forsøk i Innlandet starter opp i år.