Stikkord

Produksjon

Eiendom som ligger i sameie

Publisert: 27.12.2018 Oppdatert: 27.02.2019

Landbruksarealer kan eies i fellesskap mellom enten personer eller gårdsbruk. Eiendom som eies i fellesskap av to eller flere personer utgjør et personlig sameie. Slike personlige sameier oppstår typisk når flere kjøper en eiendom sammen, eller når flere sammen overtar eiendom gjennom gave eller arv fra et dødsbo. 

– Sparte kostnader med kort tomtid

Publisert: 26.12.2018 Oppdatert: 05.06.2019

SPF-sanering hvor en slakter alt og kjøper inn ny besetning kan gjøres på ulike måter. Med kort tomtid klarte Eli og Ole Bjarne i Stange å sanere til en kostnad av kr. 11 650 per purke.

Norsvinstyret på Eurotier

Publisert: 12.12.2018 Oppdatert: 12.12.2018

For første gang besøkte styret i Norsvin Eurotier i år.

Husdyrbruket digitaliseres

Publisert: 12.12.2018 Oppdatert: 12.12.2018

Digitaliseringen fortsetter med full kraft i husdyrproduksjonen. Prossessen startet for mange år siden, men stadig mer sofistikerte softwareløsninger finner veien inn i moderne husdyrrom. 

Agromek-nyheter 2018

Publisert: 12.12.2018 Oppdatert: 12.12.2018

I alt 21 nyheter på Agromek i Danmark er nominert til Agromek Award 2018. Tre av disse nyhetene er aktuelle for svineprodusenter.

Stort trøkk på Agroteknikk

Publisert: 12.12.2018 Oppdatert: 12.12.2018

Agroteknikk på Lillestrøm hadde godt besøk, og også flere interessante nyheter. Men nyheter for husdyrproduksjon kunne godt vært vist fram enda bedre.