Stikkord

Produksjon

Nytt purkefôr – prisene litt opp

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Kraftfôrprisene er litt opp fra oktober, men ikke hos Fiskå Mølle. På Østlandet/Trøndelag stiger prisene noe mer enn forutsatt i jordbruksavtalen.   

– Opp, men ikke i Rogaland

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Kraftfôrprisen øker, men ikke overalt. I Rogaland er kraftfôrprisen omtrent uforandret siden nyttår.

Jurutviklingas betydning for mjølkeproduksjonen

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Undersøkelser viser at hvordan en spene brukes har stor innvirkning på mjølkeproduksjonen til denne spenen. Allerede etter ett døgn hvor spenen ikke tømmes, reduseres mjølkeproduksjonen.

Dobbelt så mange Vak-griser

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Hittil i år er det slaktet i overkant av 6400 Vak-griser. Selv om det er en liten del av landets samlete slaktegrisproduksjon, så er det en dobling sammenliknet med i

EU forsker på dyrevelferd

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

En større konferanse i Brüssel i november satte dyrevelferd på programmet.

Seks nye cand. pig’ere

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018