Stikkord

Fôring og stell

En av de beste kornavlingene på ti år

Publisert: 30.08.2019 Oppdatert: 07.02.2020

Årets kornavlinger ser ut til å bli blant de beste på ti år. Mye høstkorn ble sådd i fjor, og fikk en god start i vår. Godt vær gjennom sesongen har bidratt til god mengde og kvalitet.

Hva bør fullfôr til slaktegris inneholde?

Publisert: 25.05.2019 Oppdatert: 25.06.2019

Felleskjøpet har valgt å dele slaktegrissortimentet i et premium- og et standardsortiment. Dermed kan produsentene velge ut fra behov, uten at alle skal måtte betale for behov som bare noen har.

Flere ønsker prisnedskriving

Publisert: 24.05.2019 Oppdatert: 24.06.2019

Landbruksdirektoratet får årlig nye henvendelser fra gårder og andre aktører om hvordan det er mulig å motta prisnedskriving på kraftfôr. Siste året var det bare en ny aktør som innfridde vilkårene.

Ekstra tid pluss tilskuddsfôr gir resultater

Publisert: 05.03.2019 Oppdatert: 05.06.2019

Liv Borgersen i Gjesdal startet med slaktegris for 10 år siden. Resultatene har stadig blitt bedre. Oppskriften er gode rutiner, tilskuddsfôring, ta seg bedre tid i grisehuset, ha ledige sykebinger pluss et hale­bitingstriks.

Nye krav ved fôrimport utenfor EØS

Publisert: 05.03.2019 Oppdatert: 05.06.2019

Det ble innført flere dyrehelse­krav for høy og halm som ­importeres til dyrefôr fra land utenfor EØS-området den 22. oktober i høst. De nye tilleggskravene gjaldt fra samme dato.

Kraftfôrprisene ned i Rogaland, stabilt på Østlandet

Publisert: 14.01.2019 Oppdatert: 14.02.2019

Importkorn og andre råvarer har gitt lavere priser. Høyere proteininnhold i norsk korn har også bidratt. I Rogaland/Agder går kraftfôrprisene ned. På Østlandet går prisen på noen kraftfôrslag opp, mens andre går ned.