Stikkord

Fôring og stell

Ingen husdyr er i nærheten av å bruke like mye norsk korn som grisen. 70-80 prosent av svinefôret som brukes er norskprodusert. Men den totale andelen av norske råvarer i

Profilerte fagfolk fra inn- og utland skal bidra til nok et givende Fôringsseminar på høyt faglig nivå i Hamar den 26. og 27. mai.  

”Man skal ikke kaste perler for svin” er en allegori som betyr at man ikke skal gi folk noe de ikke forstår verdien av. Vi spanderer heller ikke dyrt lysin

Kyllingprodusenter er mer fokusert på fôrforbruk og dekningsbidrag enn slaktegrisprodusenter. Kyllingprodusentene registrerer fôrforbruket nøyaktig, og Nortura følger opp med slaktedata og sammenlikninger. 

Hva gjør du hvis purkene plutselig blir matleie og smågristapet øker? Wenche og Tor Olav Erga på Erga i Klepp trodde det først var tilfeldig. Så tok de analyser av