Stikkord

Diverse

Norsvin er 50 år i år, og Svin spør denne gangen tre «ikke-svineprodusenter» om hvilket forhold de har til grisen som dyr og svineprodusenten som bonde.

Norsvins konsernregnskap viser et driftsunderskudd på kr 3.379.967, og et årsunderskudd på kr 7.711.736. Av årsunderskuddet belastes kr 4.457.752 fond i konsernet, mens kr 3.253.984 belastes minoritetens andel.

Viljen til å betale ekstra for økologisk merkede kjøttvarer øker betydelig. Det viser 2008-utgaven av Monitor fra Synovate.