Stikkord

Bygg og inventar

Forlenger lansen

Publisert: 25.11.2013 Oppdatert: 30.05.2018

– Den er litt tyngre å holde i, men den forlengete lansen reduserer faren for farlig sprut i øynene, sier Abraham Aarsland.

Helse og velferd i nye hus

Publisert: 18.09.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Når det bygges nytt er det viktig at det velges løsninger som ivaretar helse og velferd hos dyra. Nye bygg må også gjøre det mulig å oppfylle forskriften om hold av svin.

Jobber i det skjulte

Publisert: 17.09.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Mobile dieselaggregater har en litt usynlig, men likevel viktig funksjon i samfunnet som omgir oss.

Frisk satsing i Ål

Publisert: 17.09.2013 Oppdatert: 30.05.2018

I Kvinnegardslia nesten øverst i Hallingdal satses det på SPF og smågrisproduksjon i nytt grisehus på 1700 m2.

Fra satellitt til egne purker

Publisert: 17.09.2013 Oppdatert: 30.05.2018

I Akershus går nå to produsenter over fra å ha satellittbesetninger til å ha egne purker. Håvard Ringnes i Ullensaker satser over fem millioner i eget purkefjøs.

Tester fødebinger uten smågrishjørner

Publisert: 12.09.2013 Oppdatert: 30.05.2018

I Østfold testes nå UMB-bingen uten smågrishjørnet. Hilde Marta og Lasse Langsbakken har bygd 30 slike FT25 binger.