Stikkord

Økonomi

Godt Nytt År med nye muligheter!

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Kostnader ved 12 måneders fôring?

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Varedeklarert smågrissalg i juni

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Fra 1. juni i sommer blir det obligatorisk med salgsskjema for smågris for alle Norturas leverandører. Dette er et resultat av en prosess som har gått i vel et år.

Kjøttkvalitet over 16 år hos norsk duroc

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Nortura er nå klar til å bruke ren norsk duroc i slaktegrisen. Med de nivåene av intramuskulært fett (IMF) som er i morlinjene kan vi forvente at den nye Edelgrisen har et IMF-nivå som er høyere enn i Norhybrid-slaktegrisen og den gamle Edelgrisen.

–Bruker In-Gris til alle registreringer

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Kjersti og Kristian Narum har store forventninger til In-Gris web. De har brukt In-Gris helt siden DOS-løsningen i 1991, via Windows, og nå altså på nett.

Fire innsett i ombygd fjøs

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

På Storborg Nedre går slaktegrisen i en ombygd låve og fjøs. Det var en dyr løsning i 1998. Bygningskostnadene ble likevel ikke høyere enn dagens nybygg.