Stikkord

Økonomi

Utnytt Ingris til å lage analyser. Den nyutviklede rapporten «Kullresultater – detaljer» viser resultater fordelt på ulike kullnummer. Du kan dermed sette fokus på de purkene som har størst forbedringspotensiale.

Ekstrem bruk av engangspurker er omdiskutert. Produksjonen er lovlig, selv om mange mener at den strider mot lovens intensjon. Her skal vi ikke gå inn på det, men resonnere litt

 I Ingris kan du nå ta vekk eller legge til felter i bilder og lister etter eget ønske. Programmer husker endringene i skjermoppsett neste gang du logger deg inn.

– Kyllingen er på full fart inn. Men det er viktig at den ikke får hevd på å være det sunne kjøttet. Svinekjøtt har et stort potensiale her, og det

Animalia. Du tenker med en gang på dyr, både levende og døde. Dette er kanskje hovedgrunnen til at Fagsenteret for kjøtt nå har valgt å skifte navn.