Stikkord

Økonomi

Gjødselcomputer

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Ingris tar i bruk ny database

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Onsdag 14. januar skifter Ingris over til ny database. I denne forbindelsen blir Ingris ute av drift eller kan være ustabil i perioden 13.-15. januar.

Størst oppslutning om In-Gris web nordpå

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

– Ingen spør om lån til smågrisproduksjon

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

– Økonomien er ikke så god som vi liker å tro. Vi er heller ikke så flinke som vi liker å tro. 100 purker i kombinert produksjon er en grei jobb for en person, mener SR-Banks Peder Skåre.

Savner kraftfôrkonkurranse

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

– Vi har lenge kjempet for en ny struktur i kraftfôrindustrien i Felleskjøpet i Trøndelag, men dessverre til ingen nytte. Da er det nødvendig å ta saken i egne hender. Bøndene taper store penger på at det ikke tas i bruk effektiv teknologi.  

Smågris til Sverige

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Gilde sender et lass smågris i uka til Sverige. Over 4000 norske smågris har så langt havnet i svenske binger. Dette gjøres for egen regning og uten bruk omsetningsmidler.