Stikkord

Økonomi

Flest slaktegriser i Hå

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Ringsaker har måttet avgi tetplassen til Hå når det gjelder hvilken norsk kommune som leverte flest slaktegriser i 2006.

– Konsesjon på antall produserte smågris

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

– Det første som bør gjøres er å håndheve intensjonen i konsesjonsgrensene. I dag produserer enkeltprodusenter to og tre ganger så mange smågriser i året som en normalt drevet konsesjonsbesetning bør gjøre.

Kjøttoverskuddet øker

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Salget av svinekjøtt ser ut til å ha stabilisert seg, men produksjonen og tilførslene øker noe. Derfor ventes det nå et overskudd av svinekjøtt på 1600 tonn for inneværende år. Og kyllingen trykker på i markedet.

Lett trykk på bremsen

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Fortsatt ser det ut til at målprisen på svinekjøtt kan holdes året sett under ett. Men nå trykker Norsk Kjøtt lett på bremsepedalen for å dempe interessen for å produsere mer svinekjøtt.

Litt svakere for smågris- og slaktegrisprodusenter

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Det ble et svært lavt dekningsbidrag på den slaktegrisen som ble levert i januar. Omsetningsavgifta ble ikke satt ned ved nyttår, slik som Gilde Norsk Kjøtt hadde søkt Omsetningsrådet om. Etter nedgang i smågrisprisen i februar/mars ser det ut til at lønnsomheten i slaktegrisproduksjon vil ta seg opp utpå vårparten.

Avvikler slaktinga i Sarpsborg

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Konsernstyret i Nortura har besluttet å avvikle virksomheten ved slaktelinja i Sarpsborg og i Rendalen.