Stikkord

Næringspolitikk

Konsesjonsgrensenes historie

Publisert: 05.03.2019 Oppdatert: 05.06.2019

Loven om konsesjonsregulering av svin- og fjørfeproduksjonen ble vedtatt i Stortinget 1975, og er endret senere. Konsesjonsgrensene fastsettes imidlertid av landbruks- og matdepartementet i forskrift med hjemmel i loven.

«Grove brudd på konsesjonsreglene»

Publisert: 18.01.2018 Oppdatert: 18.10.2018

«Ulovlig driftsfellesskap, og systematisk og ulovlig overproduksjon av slaktegris». Det er dommen fra Fylkesmannen i Oppland etter å ha avdekket ulovligheter i kontroll av konsesjonsregelverket for husdyr. 

Ytterligere lovliberalisering utredes

Publisert: 10.06.2017 Oppdatert: 10.08.2018

Et flertall i Stortinget har bedt regjeringen utrede konsekvensen av en videre liberalisering av konsesjonsplikten utover de lovmessige endringer som ble vedtatt for rene skogeiendommer i juni.

Grisebøndene syntes

Publisert: 07.05.2017 Oppdatert: 07.08.2018

Svineprodusentene var godt synlige under den store bondedemonstrasjonen mot regjeringens håndtering av jordbruksforhandlingene.

Økt EU-import av mat

Publisert: 06.05.2017 Oppdatert: 06.08.2018

Norge og EU ble nylig enige om en avtale om handel med jord- bruksprodukter. Avtalen åpner for økt tilstrømming av jord- bruksvarer fra EU-landene og kommer på toppen av de tidli- gere avtalene fra 2003 og 2012.

Har landbrukskunder med 20-30 millioner i lån

Publisert: 07.04.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Det har vært rivende utvikling i Rogalandsjordbruket de siste åra. Dermed har også gjeldsnivået økt. De største landbrukskundene i Sparebank 1 SR-Bank har 20-30 millioner kroner i lån fra banken.