Stikkord

Næringspolitikk

– Gi landbruket så frie rammer som mulig

Publisert: 21.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

«Jeg ønsker et landbruk med så frie rammer som overhodet mulig. Et landbruk, hvor det er råderett og plass til vekst»

«Økte råvarepriser krever fjerning av alle målpriser»

Publisert: 11.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Dette er en av konklusjonene i en NILF-rapport som har sett på konsekvenser av en ny WTO-avtale for norsk landbruk i lys av økte internasjonale matvarepriser. Fjerning av målpriser for egg og svinekjøtt trekkes fram.

Rettssak om husdyrkonsesjon

Publisert: 11.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

I februar kommer saken mellom Mørk Engebretsen Invest (MEI) og Staten om brudd på husdyrkonsesjonsreglene opp for retten.

– Begrensa muligheter til økning

Publisert: 11.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Økende matpriser på verdensmarkedet til tross. WTO setter klare begrensninger for hvor mye norsk kjøttpris kan øke.

Taper milliarder på kjøttgrensehandel

Publisert: 10.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Grensehandelen av kjøtt, særlig fjørfe- og svinekjøtt, er betydelig. Norge taper milliarder av kroner på grensehandelen, og 15-20 prosent av det norske forbruket av svinekjøtt kan ha svensk eller annet lands opphav.

Grisen styrker kua i Agder

Publisert: 10.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Det er godt samspill mellom kraftfôr- og grovfôrbaserte produksjoner på Sørlandet. Grisen styrker økonomien på melkebrukene. I Marnardal investeres det for i alt 15,7 millioner i gris.