Stikkord

Næringspolitikk

– De fleste forstår alvoret bak priskuttet

Publisert: 09.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Overraskende få er i harnisk etter at Norsk Kjøtt satte ned smågrisprisen med 100 kroner den 26. juli. Men mange svineprodusenter hadde sett at prisnedgangen ble fordelt over noen uker.

Ny WTO-avtale kan bli tøff for grisen

Publisert: 09.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Fortsatt er mye uklart når det gjelder konsekvensene av en ny WTO-avtale for norsk kjøttproduksjon generelt, og svinekjøttet spesielt. For grisen er skjermingsstøtten helt avgjørende. Og den skal kraftig ned.

Kostnadene ved produksjon av svinekjøtt

Publisert: 07.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Landsudvalget for svin i Danmark holder seg løpende orientert om kostnadsnivået hos konkurrentene på det internasjonale markedet. Ved å ta utgangspunkt i dette, har vi forsøkt å vurdere norske svineprodusenters plass i bildet.

– Svinebønder er grunnleggende optimister

Publisert: 28.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Klokken nærmer seg ni en tirsdag morgen i advent i Oslo. Fire etasjer opp, bak et skrivebord i bjørk i Schweigaardsgate 34, sitter Bjarne Undheim. Han har vært oppe siden litt før seks.

Rapport slakter kjøttreguleringen

Publisert: 03.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Både bøndene, forbrukerne og samfunnet taper på dagens markedsreguleringsordning for kjøtt. Den åpner for konkurransevridning mellom markedsregulator Gilde og frittstående aktører, hevder Econ Analyse.

Hva om vi kuttet kornprisen vesentlig?

Publisert: 29.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

• Fra 1990 er kornprisen redusert med godt over en krone per kilo. Kornprodusentene har fått vel halvparten av prisfallet kompensert gjennom økt arealtillegg. • Fra 1995 har priskuttet blitt tilnærmet kompensert gjennom økte arealtillegg. Det er ingen strukurskala i arealtilleggene. • Hvorfor ikke redusere kornprisen vesentlig i forhold til i dag, og kompensere gjennom