Stikkord

Kjøttindustri

Markedsordningen i spill

Publisert: 02.06.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Hva som skjer med markedsordningen blir et av de store spørsmål det neste året. For svinebonden kan resultatet bety stor forandring.  

Norferskavtalen et tapssluk

Publisert: 19.03.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Norturas driftsresultatet (EBIT) ble på 328 millioner kroner i fjor mot 403 millioner kroner året før. Men omsetningen steg, og endte på 20,6 milliarder kroner. Norferskavtalen med Norgesgruppen har blitt et tapssluk.

Ny kjøttprosentberegning på gris

Publisert: 16.01.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Klassifiseringsutvalget har vedtatt en oppdatert likning for beregning av kjøttprosent på griseslakt. Den nye likningen vil gi et lite utslag for visse slaktevektgrupper, men endrer ikke gjennomsnittlig pris for griseslakt. Ny likning ble gjort gjeldende fra 6. januar i år.

Matindustrien i positiv utvikling

Publisert: 25.11.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Matindustrien har de siste årene hatt en sterkere utvikling enn øvrig industri og har økt sin betydning. Men kjøttindustrien sliter med lønnsomheten.

Nortura og Orkla gjør storavtale

Publisert: 23.10.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Nortura og Orkla Foods Norge har signert en ny stor leveringsavtale. Avtalen gjelder fram til 2017 og viderefører Orklas engasjement og støtte til norsk landbruk.

– Alle går i pluss

Publisert: 24.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Både Norsk Kjøtt og de private konkurrentene hadde et godt år i 2003. Norsk Kjøtt taper litt markedsandel, mens Fatland øker.