Stikkord

Direktøren

Afrikansk svinepest, villsvin og biosikkerhet

Publisert: 12.11.2018 Oppdatert: 12.11.2018

Afrikansk svinepest sprer seg i rekordfart i store deler av Europa. Den globale svinekjøttproduksjonen er på tå hev, og karakteriserer dette som den største trusselen for den globale svinepro­duksjonen i moderne tid.     

Fra pessimisme til optimisme

Publisert: 11.09.2018 Oppdatert: 11.09.2018

Det siste året har satt norsk svineproduksjon på prøve.     

Dialog eller konfrontasjon

Publisert: 10.09.2018 Oppdatert: 10.12.2018

Dialog eller konfrontasjon kan være en tilfeldig eller valgt kommunikasjonsstrategi.     

Jordbruksavtale på riktig vei, eller?

Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

Ja, om ikke akkurat vårens vakreste, men for mange i norsk landbruk kanskje vårens viktigste forhandlinger om en ny jordbruksavtale er på plass. 

Ingris mot nye høyder

Publisert: 13.04.2018 Oppdatert: 13.08.2018

Ingris-statistikken for 2017 er oppløftende lesning. Ikke bare oppløftende, men imponerende. Resultatutviklingen er fantastisk. Men det er også gledelig at tilslutningen til slaktegrisdelen ser ut til å øke, en trend som vi har sett de siste åra.

Vi må løfte blikket

Publisert: 14.03.2018 Oppdatert: 14.08.2018

I forberedelsene til årets jordbruksforhandlinger oppfordrer bondelagets leder til å tenke nytt og langsiktig ved prioritering og utforming av kravene. Dette er kloke ord, hvor målet er å styrke matproduksjonen og landbrukets rammebe-tingelser som ei viktig og langsiktig næring.