Stikkord

Direktøren

Industriell verdiskaping

Publisert: 10.06.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Norsk slakte- og kjøttforedlingsindustri jobber hver dag målrettet med å øke verdiskapingen gjennom tiltak som effektivisering og strukturrasjonalisering. Dette er avgjørende viktig for å opprettholde konkurransekraften og marginene i et stadig krevende sluttmarked.

Bioøkonomi – matproduksjon i ny drakt

Publisert: 11.05.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Fra politisk hold er behovet for det «Grønne skiftet» etterlyst.

Livdyromsetningen må strammes inn

Publisert: 04.03.2015 Oppdatert: 30.05.2018

De par siste årenes smittesporingsarbeid etter påvisning av LA-MRSA i norske svinebesetninger har avslørt omsetning/handel med gris på en måte som har forsterket smittespredningen.

Produktivitet og dyrevelferd

Publisert: 28.01.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Flere er opptatt av at ensidig fokus på produktivitet kan gå ut over dyrevelferden på lengre sikt. Det er viktig å lytte til denne stemmen når en setter framtidige effektivitets mål og iverksetter tiltak for å nå disse.

Slå ring om markedsbalansen

Publisert: 02.12.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Norsk svineprodusenter har de senere årene sårt fått erfare hva en langvarig ubalanse i markedet med overproduksjon betyr økonomisk.

Kunnskap, kunnskap, kunnskap

Publisert: 29.10.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Utviklingen av grisen og fagkunnskapen stiller stadig økte krav til kompetansen i næringa.