Stikkord

Debatt

Norsk landbruk og matproduksjon er avhengig av, og har stor tillit hos norske forbrukere. Denne tilliten er bygd på bl.a. produksjon av trygg mat, beitende dyr, spredt produksjon og et

Dersom vi svineprodusenter ikke hadde redusert slaktevekta i 2013, ville vi sittet med ytterligere 5000 tonn svinekjøtt på lager. Dette ville vært katastrofe og kollaps for svinenæringa.

Historisk sett har det i perioder vært betydelige forskjeller i kraftfôrpris mellom ulike landsdeler i Norge. Det er også riktig at det ofte har vært slik at prisen har vært

En del svineprodusenter her i Rogaland er ganske frustrerte over at kraftfôrprisene er så høge her i forhold til andre landsdeler.

Svineprodusentene har hele tida sagt at hvis forbrukerne vil ha økologisk svinekjøtt, så bør vi prøve å lage det her hjemme. Prosjektet viser imidlertid at markedet for store mengder økologisk