Stikkord

USA

Amerikansk dyrevelferd rører på seg?

Publisert: 01.07.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Om det er BSE-problemer eller andre forhold som gjør det skal være usagt. Men nå rører det seg også når det gjelder grisens velferd i USA.

Gode slakteresultater i USA

Publisert: 01.07.2013 Oppdatert: 30.05.2018

De første slakteresultatene fra den amerikanske Norsvin-grisen er over all forventning. De ligger helt på topp for alle viktige egenskaper, både hos slaktegrisprodusent og slakteri.

Mye blir annerledes med ny WTO-avtale

Publisert: 28.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

– Målpriser på kjøtt kan forsvinne, men det vil fortsatt være mulig å opprettholde norsk landbruksproduksjon på et høyt nivå, sier forsker Sjur Spildo Prestegard om mulighetene innenfor ny WTO-avtale.

Dianne er talskvinne for svineprodusentene

Publisert: 21.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Grisemøkk og mais er storpolitikk i USA

Publisert: 21.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Amerikanske bønder spiller en stadig viktigere rolle i amerikansk storpolitikk. Alle ressurser settes nå inn på å bruke griser og andre landbruksprodukter for å redusere USAs avhengighet av oljeimport fra Midtøsten.

Har friske griser og resultater over snittet

Publisert: 21.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Dianne og Doug Bettin driver sin svineproduksjon som sjøleiende bønder i et griseintensivt område. De frykter PRRS, og verner om helsa i grisehuset. Familiebruket regnes ikke blant de store, men lykkes likevel bra.