Stikkord

Internasjonalt

Bunnen er nådd

Publisert: 05.06.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Svensk svineproduksjon har aldri vært så langt nede som nå. Men stor mediaoppmerksomhet, mye positiv vilje hos politikere og myndigheter samt valgår i år skaper optimisme hos svenske svineprodusenter.

Større marked og flere produkter

Publisert: 03.06.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Mye større salgsmarked. Flere svineprodukter å selge, og enda større satsing på forskning og utvikling. Dette er norsvindirektør Ole Eik Nes’ stikkord etter fusjonen.

Framtidsløsning på grisehus

Publisert: 02.06.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Også i Holland bygges grisehus med fikseringsfrie fødebinger. Gerbert Oosterlaken ved landsbyen Beers sørøst i Holland har bygd et slikt grisehus. Men både binger, ventilasjon, utgjødsling, fôrløsning og puljesystem er annerledes enn det vi finner i Norge.

Norsk fôrforbruk og tilvekst i særklasse

Publisert: 29.04.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Ingen i verden kan måle seg med den norske slaktegrisens effektivitet. Den er friskest, samtidig med at den vokser raskest og spiser minst. I tillegg mjølker de norske purkene best.

Lønnsom global svineproduksjon

Publisert: 29.04.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Det er gode muligheter for at verdens svineproduksjon går inn i en lønnsom periode. Lavere fôrkostnader og økt etterspørsel etter svinekjøtt vil styrke produsentenes marginer i 2014.

– En unik posisjon i amerikansk svineavl

Publisert: 29.04.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Dean Boyd, teknisk direktør i The Hanor Company i USA, har flere tiårs erfaring i amerikansk svineproduksjon. Her deler han noen refleksjoner om den amerikanske industrien, og erfaringer med Norsvin.