Publisert: 02.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Byller i juret hos purker – hva skal man gjøre?

Forskere ved Sveriges landbruksuniversitet har gjort en undersøkelse omkring byller i juret, og kommet fram til noen risikofaktorer.


Byller i juret hos purker – hva skal man gjøre?

Forskere ved Sveriges landbruksuniversitet har gjort en undersøkelse omkring byller i juret, og kommet fram til noen risikofaktorer.

 

Byller i juret skyldes en bakterieinfeksjon som kroppen forsøker å bekjempe, men det blir stående igjen knuter med «innestengte bakterier» – en kronisk jurbetennelse. Oppdages en slik infeksjon på et tidlig stadium, kan antibiotikabehandling hjelpe, men i de fleste tilfeller oppdages de for seint til at dette er mulig.

En uke etter avvenning hadde 19 % av purkene i de 80 undersøkte besetningene en eller flere byller i juret. De fleste hadde bare en byll. Stigende alder, lang dieperiode og mange sår på spenene var faktorer som økte risikoen for byller.

Det var flere byller i besetninger med fast golv i hele fødebingen, sammenlignet med besetninger med spalter i deler av den. Kort tomtid mellom puljene var også en disponerende faktor for byller. 47 % av purkene som hadde byller en dieperiode hadde det også i påfølgende periode. En kjertel med byll hadde redusert mjølkeproduksjon i påfølgende laktasjon.

Det anbefales å isolere purker med byller, spesielt hvis det kommer ut verk. Dette er smittsomt. Forebyggende tiltak er generelt god hygiene, samt kullutjevning og tannsliping slik at purkene får minst mulig sår på juret.