Publisert: 11.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Brukerstøtte på Ingris


Brukerstøtte på Ingris

 

For brukerstøtte på Ingris er det i hovedsak to alternativer; veileder på slakteriene og brukerstøtta hos Norsvin. Et tredje alternativ er å kontakte Animalia.

For å komme i gang med Ingris web må det først gjøres en henvendelse til Norsvin, enten om du er helt ny bruker og skal starte fra null, eller om du har dataregistreringer fra før som skal være med over på web.

Alle data som er registrert i windowsversjon av In-Gris eller Infogris og har sendt inn data til sentralt lager på Norsvin, må konverteres før du kan gå i gang med Ingris web. Etter konvertering tildeles et brukernavn og passord, og du er klar til å starte opp.

Vi hjelper dere i gang, gir tips til registrering og bruk.

 Ikke nøl med å ta kontakt med oss, har du spørsmål, så få svar på det så fort som mulig. Det vil hjelpe deg til en effektiv Ingrishverdag!

Ingris web er utvilsomt framtiden som registrerings- og styringsverktøy. Det er her utviklingen skjer. Husk på at som webbruker av Ingris er du med på å styre utviklinga, gjennom å gi tilbakemeldinger om tips og ønsker i programmet.

Norsvin hjelper også til med innsending av data til sentralt lager via windowsversjonen av In-Gris og Infogris.

Kurs om Ingris web er slakterienes ansvar. Veileder på slakteriet kan også komme på besøk for å hjelpe deg i gang. Ta kontakt med slakteriet ditt og gjør en avtale.

Kontakt din slakterirådgiver eller Norsvin når du trenger brukerstøtte på Ingris. E-post support: support@in-gris.no eller telefon 62 51 01 00 (Norsvin)