Publisert: 06.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

BRIC-landene stadig viktigere

Vi spiser mindre kjøtt i Europa og USA. Men i BRIC-landene Brasil, Russland, India og Kina øker forbruket mye. Disse landene blir både rikere og viktigere og står for en stor andel av befolkningsveksten.


BRIC-landene stadig viktigere

Vi spiser mindre kjøtt i Europa og USA. Men i BRIC-landene Brasil, Russland, India og Kina øker forbruket mye. Disse landene blir både rikere og viktigere og står for en stor andel av befolkningsveksten.

Hva som skjer i landene Brasil, Russland, India og Kina (BRIC-landene) blir stadig viktigere for verdens mat- og kjøttproduksjon. Dette var nylig temaet under et foredrag på «Meat Vision Congress» i Frankfurt nylig. Direktør Nan-Dirk Mulder fra Rabobank International holdt et foredrag for europisk kjøttindustri der fokus var hvordan utviklingen i BRIC-landene påvirket hele verden.  

Rabobank (se ramme) er en verdensledende bank innen landbruk og matvareindustri med base i Nederland.

– I USA og EU går kjøttforbruket svakt ned med cirka 0,5 prosent i året. I BRIC-landene går det derimot opp med cirka 3,5 prosent i snitt, forteller Mulder.

Utgangspunktet er imidlertid noe ulikt. I Brasil spiser de neste like mye kjøtt som i EU (85 kg/pers). I Russland og Kina er forbruket cirka 60 kg, mens India bare har en tiendedel av dette. I India vil det trolig bo 1,7 milliarder mennesker i 2050. Med økt levestandard vil landet ha stort behov for mer kjøtt. Men det er kylling og dels også storfe som vil vokse mest i India, tror Mulder. I dag vokser forbruket av kylling med 10 prosent i landet. Brasil er også et stort kyllingland. Det gjelder både produksjon og forbruk. Hver tredje kylling som eksporteres i dag kommer faktisk fra Brasil. Russland er et land der svin og kylling er omtrent like viktige. De importerer mye av begge slag, men mest av svin. Russland har bygd opp landbruket sitt de siste årene, men Mulder tror utviklingen nå vil gå saktere.   

Svin vokser i Kina

Kina er annerledes enn de andre BRIC-landene, og er også det klart viktigste. De står i dag for mer enn to tredjedeler av forbruket i BRIC alene. I Kina er svinekjøtt dominerende, og det vokser fortsatt mye. I øyeblikket går kyllingforbruket ned grunnet 23 plutselige dødsfall (per 26 april) som skyldes fugleinfluensa H7N9. Dette, sammen med andre matskandaler, er en stor sak blant kinesere. Nylig ble hele 900 personer arrestert i landet etter at kjøtt fra rotte, slange, mink og rev var blitt solgt som blant annet fårekjøtt.

Kineserne produserer og fortærer i dag cirka halvparten av verdens svinekjøtt. Framover vil forbruket øke mer enn produksjonen.

– Det gir muligheter for eksportland, sier Mulder. Han tror USA er best rustet til å vinne den kampen, fordi de har lavest produksjonskostnader. Det skjer ellers store endringer i industri/ landbruksstruktur i Kina. Dette skjer også med selve svineproduksjon. Tre fjerdedeler av svineproduksjon i Kina foregikk i små besetninger i år 2000 med under 50 griser til framfôring. Om to–tre år er dette redusert til en fjerdedel. Samtidig dukker plutselig kinesiske slakteriselskap opp på listen blant verdens største. Asiatiske selskap kjøper seg også inn i amerikanske.

– Det skjer en link mellom Amerika og Asia, og det skjer en vertikal integrasjon i hele verdikjeden, sier Mulder.

Mulighet i svinegenetikk

-Europa er delvis på sidelinjen i de skiftene som nå skjer internasjonalt i landbruks- og matvareindustrien. Europeiske firma er nesten ikke tilstede blant aktørene i den utviklingen som skjer, men det er noen unntak, sier Mulder. Innen husdyrgenetikk har Europa ledende firma som kan få sentrale rolle framover. Også når det gjelder landbruksindustri, innredning, hejlpemidler og lignende har Europa ledende firma som kan få en vekst framover. For øvrig tror Mulder det er selskaper med adresse i USA, BRIC-landene og noen andre asiatiske land som vil ta over rollen som ledene innen landbruk i verden.

Økte kornpriser endrer forbruket

I tillegg tror direktøren i Rabobank at det som nå skjer i BRIC-landene og lønns/befolkningsveksten der, vil ha stor betydning for utvikling av korn og fôrpriser i verden.

– Vi vil se en økning av korn- og proteinprisene, men hvor stor den blir avhenger av BRIC-landene, sier Mulder. Av BRIC-landene er det bare Russland og Brasil som kan tjene på høyere kornpriser. Ellers er det USA og Argentina som har størst potensiale her.

– Asia får en veldig utfordring med å fø framtidens befolkning med nok kjøtt, sier Mulder. Og økte korn/fôrpriser vil i seg selv være med å gjøre kylling til kjøttvinneren fordi den er mer fôreffektiv. Kylling vil også øke i Kina, men her vil nok aldri kylling bli større enn svin.

– Norge kan også ha noe å bidra med internasjonalt, sa Mulder til Svin etter foredraget. Da først og fremst gjennom fiskeoppdrett, men også gjennom genetikk og en fôreffektiv gris.