Publisert: 02.06.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ble hedret på fôringsseminar


Ble hedret på fôringsseminar

Svineprodusentene med de beste resultatene i Ingris i 2011 (se oversikt i Svin 4/12) var invitert til Norsvins fôringsseminar på Hamar i mai. Det var bare Jon Arne Sesseng fra Selbu, som på vegne av sin far og seg selv hadde anledning til å være tilstede. De hadde beste smågrisbesetning i fjor. De to andre, Per Sangnæs fra Eina med beste purkebesetning og Sissel og Trond Mehus fra Nesna med beste slaktegrisbesetning, hadde dessverre ikke anledning til å være med.

Beste Ingris-rådgiver i kjøttbransjen ble også kåret, og denne gang gikk hederen til rådgiver Ragnar Hogstad, Midt-Norge Slakteri AS.