Publisert: 15.03.2018 Oppdatert: 15.08.2018

Stikkord:

Blåspray kan være forbudt

Mattilsynet minner om at blåspray med fargestoffer uten MRL-verdi eller E-nummer er forbudt til matproduserende dyr.


Bilde: Dette er eksempler på et par blåsprayer som er godkjent.

 

Blåspray har vært brukt til behandling av overfladiske sår og hudinfeksjoner på dyr. Men mange av disse sprayene inneholder virkestoffer med blå farge som det ikke er tillatt å bruke på matproduserende dyr. 

Dersom du ønsker å benytte blåspray til matproduserende dyr, inkludert hest som også er i matkjeden, er det viktig at du først undersøker hvilket fargestoff sprayen inneholder. Flere blå fargestoffer, for eksempel krystallfiolett, basic violet, metylrosanilin eller gentianafiolett, er ikke oppført i tabell 1 i vedlegget til forskrift om legemiddelrester i næringsmidler fra dyr. De skal derfor ikke brukes til matproduserende dyr. 

Det finnes også sprayer med blå farge som inneholder tillatte fargestoffer som har E-nummer, for eksempel E131 Patent blå V og E133 Brilliantblå FCF. Animalia skriver at det i Norge ikke finnes godkjente legemidler med disse fargestoffene.