Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Billigere å bygge i Brasil


Billigere å bygge i Brasil

 

Landsutvalget for svin i Danmark har vært på studietur til Brasil. I en rapport derfra heter det at genetikken ikke er mye å skryte av, men produksjonsresultatene er gode. Men det som virkelig skaper de store økonomiske forskjellene mellom de to lands svineproduksjon, er forskjellene i byggekostnader. Brasilianerne kan komme helt ned i 15 prosent av danskenes byggekostnader.

Kostnadene til fôr er klart størst i Brasil med 76 prosent. Bygningene koster 6 prosent, og arbeidet 8, heter det i rapporten. Det er typisk å bygge åpne grisehus med naturlig ventilasjon, fordi klimaet er ganske jevnt året igjennom. Etableringskostnadene for en purkeplass i Brasil ble beregnet til 3500 kroner, mens en tilsvarende i Danmark koster drøyt 20 000 kroner (DKK). Det koster 500 DKK å etablere en slaktegrisplass i Brasil, mens en tilsvarende investering i Danmark krever i underkant av 3000 DKK.