Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Bedring for slaktegrisprodusentene

Lønnsomheten for slaktegrisproduksjon i 2010 ble cirka 30 kroner bedre per gris enn i 2009. I smågrisproduksjonen havnet vi cirka kr 1350 over 2009-resultatet, og kombinert produksjon ga 1200 kroner mer per årspurke sammenliknet med 2009.  


Bedring for slaktegrisprodusentene

Lønnsomheten for slaktegrisproduksjon i 2010 ble cirka 30 kroner bedre per gris enn i 2009. I smågrisproduksjonen havnet vi cirka kr 1350 over 2009-resultatet, og kombinert produksjon ga 1200 kroner mer per årspurke sammenliknet med 2009.  

 

Prisene

I kalkylen har vi lagt inn økningen i smågrispris på 30 kroner i løpet av februar som gir en smågrispris på 610 kr. Vi har regnet med stabil smågrispris videre framover. Prisløypa for slaktegris ble endret fra 31. januar. Det ble innført ei ny vektgruppe, og maksimal pris gis nå for slaktegris opp til 90 kg. For en slaktegris med 60 % kjøtt er nå noteringsprisen kr 19,96 pr. kg. Endringen vil trolig gi et lite utslag på gjennomsnittsprisen og vektene framover. I prognosen har vi lagt inn at prisen på slakt øker med ca 50 øre fra 2. mai. I kalkylen for satellitter regner vi med ei purkeleie på 3400 kroner ved smågrispris på 610 kr. Nivået på purkeleia er regulert gjennom avtaler mellom partene, der Norturas beregninger tilsier at 2/3 av dekningsbidraget skal tilfalle satellittene. Det hele er imidlertid avhengig av at navet er leveringsdyktig. For øyeblikket er omsetningsavgifta på 140 øre pr kg. Dersom markedet holder seg i balanse, vil omsetningsavgifta etter hvert kunne settes ned. Vi vet ikke når det eventuelt blir og har derfor foreløpig ikke regnet med noen endring i 1. halvår 2011. Nye seminpriser fra 1. januar er lagt inn i kalkylen og utgjør en kostnadsøkning på ca kr 25 pr årspurke. Vi har også lagt inn prisøkningen på livpurker, med virkning fra februar.

 

Lønnsomheten

 

Våre kalkyler viser at lønnsomheten for slaktegrisproduksjon i 2010 ble ca 30 kr pr gris bedre enn i 2009. I smågrisproduksjon havnet vi ca kr 1350 over 2009-resultatet, mens kombinertproduksjon ga ca kr 1200 mer pr årspurke sammenlignet med 2009. 

For slaktegrisprodusentene ser 1. halvår 2011 ut til å kunne bli betydelig bedre enn tilsvarende periode i 2010 med de forutsetninger som vi nå har i våre kalkyler. I smågris- og kombinertproduksjon ligger det også an til en liten forbedring sammenlignet med i fjor. Vi har endret på en del forutsetninger i kalkylene det siste året, blant annet når det gjelder Norturas leveringsbetingelser, redusert produksjonstilskudd og økt rekrutteringsprosent. 1. juli 2010 endret vi fra Format Vekst 120 til Vekst 110 og 1. juni ble fôr til smågris endret fra Format Kvikk til Format Smågris 160. Dette gir lavere pris pr FEn og dermed positivt utslag i kalkylen. Prognosen for slaktegris er ca 280 kr pr gris i dekningsbidrag i 1. halvår og smågrisprodusentene ser ut til å oppnå et dekningsbidrag på ca 9100 kr pr årspurke. Prognosen for kombinertproduksjon er et dekningsbidrag på ca 15300 kr pr årspurke i 1. halvår 2011. Vi har fulgt lønnsomheten til satellittene kun siden juli.  I denne perioden har vi vi beregnet gjennomsnittlig dekningsbidrag på kr 3030 pr kull.

Det er viktig å merke seg at lønnsomhetsberegningene i Norsvins DB-kalkyler tar utgangspunkt i gjennomsnittsprestasjoner fra Ingris når det gjelder effektivitet (avvente pr årspurke, FEn/kg tilvekst med mer). Priser på slakt og fôr er innhentet fra Nortura og Fellekjøpet Agri. Selv om vi øker effektiviteten hvert eneste år, er det fortsatt stor spredning i prestasjoner og følgelig økonomien. Våre beregninger viser f.eks at lønnsomheten i smågrisproduksjonen øker med 750 kroner pr årspurke dersom man øker med 1 ekstra smågris pr årspurke. I kombinert øker lønnsomheten med 1100 kroner med en ekstra slaktegris pr årspurke. Reduseres fôrforbruket med 1 FEn/kg tilvekst, tjener man 27 kroner mer pr slaktegris.

 

År Mnd Vekt Slakt pris Smågris pris Smågris Fôr kr prFEn** DB DB DB DB pr kull    Kjøp* Salg  Slakte-gris smågris kombinert satellitt Jan 73 15,53 439 510 2,46 148 4671 9627  Feb 73 16,83 410 541 2,46 272 5415 11812 2007 Mar 73 18,61 418 654 2,47 394 7958 14661  Apr 76 19,63 430 725 2,49 421 9421 15572  Mai 77 19,65 461 747 2,51 397 9874 16072  Juni 77 20,12 574 780 2,53 298 10519 17078  Juli 78 20,83 645 797 2,53 280 10616 17865  Aug  78 20,45 650 840 2,53 253 11536 17368  sept 79 20,47 650 798 2,53 261 10656 17597  okt 80 20,72 667 780 2,53 275 10229 18246  November 80 21,65 710 796 2,54 303 10671 20074  Desember 76 21,05 668 820 2,56 248 11144 18134 Snitt   77 19,63 560 732 2,51 296 9393 16176 2008 Jan 79 20,39 650 823 2,59 245 11081 17565  Feb 79 20,43 658 840 2,62 233 11252 17274  mar 80 20,29 670 826 2,65 229 11343 17101  apr 79 20,18 673 812 2,71 208 11250 16383  Mai 78 20,10 690 800 2,74 171 10735 15889  Juni 78 20,15 690 800 2,77 156 10639 15627  Juli 78 20,94 682 800 2,79 200 10076 16336  Aug  78 20,85 670 800 2,79 204 10046 16132  sept 78 20,89 670 754 2,84 195 8855 15753  okt 78 20,98 670 740 2,88 198 8499 15790  November 79 21,39 670 759 2,93 224 8757 16192  Desember 75 20,80 624 745 2,95 186 8379 14283 Snitt   78 20,62 668 792 2,77 204 10076 16194 2009 Jan 78,3 19,78 610 731 3,01 137 7930 12773  Feb 77,6 20,87 629 730 3,03 193 7877 14363  mar 77,9 20,79 615 730 3,02 205 7822 14256  apr 77,6 20,72 601 730 3,02 210 7813 14057  mai 77,3 20,76 600 730 3,05 206 7735 13867  jun 77,8 20,74 600 707 3,08 200 7130 13647  juli 77,5 20,15 600 700 3,11 145 7183 12720  Aug  77,5 20,17 600 699 3,12 144 7171 12714  sept 77,7 20,14 577 672 3,06 180 6789 13222  okt 77,9 20,76 570 720 3,01 249 7995 14693  November 78,5 21,12 569 730 2,98 291 8310 15675  Desember 75,4 20,83 542 730 2,99 267 8321 14562 Snitt   78 20,57 593 717 3,04 202 7673 13879 2010 Jan 79,2 20,60 590 730 2,98 231 8575 14919  Feb 78,9 21,00 600 730 2,99 249 8597 15549  mar 79,1 21,02 600 736 3,00 249 8677 15491  apr 79,3 20,94 600 750 3,03 238 8835 15105  mai 78,5 20,98 600 750 3,06 227 8759 14793  jun 78,1 20,89 606 750 3,08 205 8910 14592  Juli 77,8 20,33 620 755 3,06 170 9639 13699 3244 aug 78,0 20,43 620 755 3,05 181 9619 13922 3134 sept 78,6 20,49 620 738 2,99 205 9486 14688 3082 okt 78,9 20,97 620 735 2,96 252 9304 15612 3038 November 78,7 21,59 620 720 2,92 310 9002 16906 2923 Desember 75,9 21,29 603 715 2,91 279 8884 15849 2885Snitt   78,42 20,88 608 739 3,00 233 9024 15094 3051 Jan 79 20,58 600 715 2,91 256 8834 15209 2880 Feb 79,5 20,65 585 721 2,92 279 8864 15273 2916 mar 79,5 20,65 580 745 2,93 281 9357 15168 3083 apr 79,5 20,65 580 745 2,94 277 9308 15035 3069 mai 79,5 21,15 586 745 2,96 306 9239 15740 3055 jun 79,5 21,15 610 745 2,98 277 9190 15593 3040*) noteringspris 3 måneder tidligere**) pris slaktegrisfôr, beregnes ut i fra priser siste 3 måneder

Norturatillegg på smågris er inkludert i salgsprisen som oppgis i tabellen, men ikke i kjøpsprisen. Puljetillegg, kvantumstillegg, noroctillegg , vekttillegg og omsetningskostnader er ikke inkludert i smågrisprisen i tabellen, men inngår i beregningen av dekningsbidrag.I prisen på slakt som oppgis i tabellen er noroctillegget inkludert, mens puljetillegg, kombitillegg og kvantumstillegg på slakt kommer i tillegg og inngår i DB-beregningene. Eventuell årsbonus på kraftfôr er ikke inkludert i beregningen av dekningsbidragene.