Publisert: 27.12.2018 Oppdatert: 27.02.2019

Stikkord:

Analyser utmeldingene

Har du oversikt over hvilke purker og hvorfor de utrangeres fra besetningen? Rapporten «Utmelding» viser hvor mange og stor andel av purkene som utrangeres på de ulike kullnummer og årsaker. 


Solveig Kongsrud, Norsvin

Rapporten «Utrangering» finner dere under menyfanene «Rapporter» og «Utmelding» (se figur 1). 

Analysen bestilles for et datointervall, og er ellers svart fleksibel slik at du kan filtrere på det du ønsker (figur 2).
I utgangspunktet vises alle raser, men om du ønsker det kan en spesifikk rase velges. Standard visning er purker som har utkodene «Avlivet», Slaktet» og «Død», men dersom det er aktuelt kan en også velge «Solgt», «Solgt dektig» og «Slaktet drektig». Her kan du med andre ord analysere de utkodene du er interessert i. Dersom du vil se nummerene på purkene som er utrangert så marker i feltet «vis indidvidtabell». Du kan også velge om du vil analysere alle kullnummer, eller kun enkelte kull. Kullnummer 4 inkluderer kullnummer fra og med fire og oppover. I utgangspunketet vises alle utårsaker, men skulle du ønske å se på bare en eller noen spesielle utårsaker kan dette angis.

Individnummer
Om du har markert for visning av purkenummer vises de opp enkeltvis med nummer, kullnummer, utdato, utkode og utårsak. Er det purker som er solgt vises også kjøper her.

Utkode, utårsak og kullnummer
Er det jevn fordeling på kullnummer på purkene som utrangeres eller går det ut mange purker etter første kull? Hvor stor andel slaktes, dør eller avlives? Er det noen gjengangere i årsak til utrangeringene? Dette får du svar på i de tre avsnittene der sammenhengen mellom kullnummer, utkode og utårsak vises. Avdekker du noen problemområder har du muligheten til å gjøre endringer for å løse disse.