Publisert: 25.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Akutt krise i svensk svineproduksjon

Prisoppgangen på korn sender svensk svineproduksjon inn i en ny og alvorlig krise. Slakteriprisene er lave, og markedsleder Swedish Meats betaler dårligst. – I dag får ikke slaktegrisprodusentene engang dekket sine variable kostnader, sier Annika Bergman.


Akutt krise i svensk svineproduksjon

Prisoppgangen på korn sender svensk svineproduksjon inn i en ny og alvorlig krise. Slakteriprisene er lave, og markedsleder Swedish Meats betaler dårligst. – I dag får ikke slaktegrisprodusentene engang dekket sine variable kostnader, sier Annika Bergman.

 

Hun er leder for interesseorganisasjonen Sveriges Grisproducenter.

Verden over er kornprisene mer enn fordoblet på noen måneder, men på det svenske markedet for svinekjøtt har ikke kjøttprisene fulgt etter. Prisstigningen på korn startet så smått forrige kornhøst, men det var først i sommer at det for alvor begynte å briste i de svenske kalkylene. I dag holder ikke engang utbetalingsprisene fra de slakteriene med de høyeste noteringene, til å dekke kostnaden for innkjøpte smågris og fôr.

– For produsenter som sitter fast i kontrakter med Swedish Meats er dette en katastrofe, sier Annika Bergman.

 

12,20 kroner

Når dette skrives (uke 37) ligger bondeeide Swedish Meats noteringer på 12,20 svenske kroner, mens de private Skövde slakteri og Dalsjöfors Slakteri ligger på henholdsvis 13,40 og 13,65 svenske kroner.

Sveriges Grisproducenter påpeker at Swedish Meats’ noteringer ligger drøyt 1,40 kroner under utbetalingsprisene fra de slakteriene tilknyttet Avelspoolen som ligger høyest. Griseprodusentene går til harde angrep mot markedsleder Swedish Meats, som blir beskyldt for å først og fremst sørge for uttelling for industriselskapet Scan ABs aksjeeiere. Scan AB er finsksvenske HK Scans svenske datterselskap.

 

Bommer igjen

Det som skjer i Sverige nå er så dramatisk at svineprodusentene begynner å bomme igjen grisehusene sine.

– Produsentene vil ikke skyte inn penger for å gå i fjøset og stelle griser, sier Bergman, og viser til en produsent som har regnet ut at han sparer 280 svenske kroner på hver gris han ikke setter inn.

– Mange svineprodusenter er også kornprodusenter, og selger heller kornet enn å sende det igjennom grisene, påpeker hun.

Hos smågrisprodusentene er smågrisene i ferd med å hope seg opp. Scan har to til tre ukers ventetid for å ta imot og formidle smågris, og på den tiden vokser smågrisene seg store og får det trangt i bingene. Med trangboddheten følger halebiting og andre velferdsproblemer. Så påpeker også Sveriges Grisproducenter at dette nå er i ferd med å bli et dyreomsorgsproblem.

– Scan har redusert prisen på smågris, men vi ser heller at de øker svinekjøttprisen, sier Annika Bergman.

 

20 prosent produksjonstap

Hvis prisene ikke øker relativt raskt spår Bergman at svensk svineproduksjon på sikt vil bli redusert med 20 prosent.

– Ved den forrige store krisen, i 1998, forsvant 18 prosent av produksjonen. Og i 1998 hadde ikke produsentene kornproduksjonene som et lønnsomt alternativ. Det har de nå, påpeker Bergman.

Hun sier at for at krisen ikke skal bli et faktum må Swedish Meats øke prisene og det fort. Swedish Meats har signalisert at de kommer til å gjøre det om seks til åtte uker. Det holder ikke for Bergman.

– Situasjonen er akutt. Kalkylene blir dårligere hver dag, sier hun.  – Nå må vi ha signaler fra Scan og det utrolig fort. 

– Hva er «riktig» markedspris i Sverige?  

– Vi må ha minst 15 kroner for å få kalkylene til å gå opp i opp. Men for å ha noen framtidstro i bransjen og for at bransjen skal utvikles må vi ha 16 til 17 kroner, sier Annika Bergman.

 

Fast i avtaler

16 til 17 kroner er også det prisnivået som Lars Hultström, styreleder i Swedish Meats og styremedlem i Scan AB, mener kjøttprisen bør ligge på. Grunnen til at Scan ikke kan øke prisene i dag er ifølge Hultström at Scan sitter fast i avtaler med handelen som først skal omforhandles lenger fram på høsten.

Hultström mener han selv forutså dagens situasjon allerede på slutten av fjoråret, og sier han har hatt problemer med å få gjennomslag for det scenariet. Han ble valgt som styreleder i Swedish Meats i mars.

– Forskjellen er at jeg trodde dette skulle inntreffe først om tre til fem år, sier Hultström.

 

Handelsavtaler styrer

– Bransjen har ikke forutsett alvoret i det som skulle komme. Man har ikke sørget for å si opp avtaler for å reforhandle dem. Man er rett og slett blitt tatt på senga.

Ifølge Hultström er situasjonen på det svenske markedet så tøff fordi handelen er så dominerende.

– Dette handler om makt og posisjon, og Scan forsøker å ta den rollen. Så langt har Ica vært best på å redusere prisene, og Scan har ikke klart å øke prisene, sier han.

Hultström mener imidlertid at maktbalansen er i ferd med å endre seg og at det snart blir selgers marked for svinekjøtt i Europa.

– Det kommer først neste sommer, tror Lars Hultström, som kaller dagens situasjon i svensk svineproduksjon den største krisen han har opplevd siden han startet som svineprodusent for drøyt 25 år siden.