Publisert: 28.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Akutt fôrmangel i EU

Dårlige avlinger, små lagre og dårlig kvalitet gjør at den europeiske fôrindustrien slår alarm.


Akutt fôrmangel i EU

Dårlige avlinger, små lagre og dårlig kvalitet gjør at den europeiske fôrindustrien slår alarm.

 

Fôrprisene har økt dramatisk, og enkelte kornpriser har økt med 15 prosent bare på de to-tre siste ukene av august. Maisprisen har økt med fem euro per dag, og andre kornslag ligger 30 – 40 prosent over fjorårets priser. Det er sammenslutningen av europeiske fôrprodusenter (FEFAC) som har tatt problemene opp med Europakommisjonen. FEFAC peker også på at EUs regler for godkjenning av genmodifiserte planter og fôrstoffer forverrer situasjonen ytterligere.

I denne situasjonen er naturligvis økonomiske spekulanter aktivt med på å presse prisene oppover. Fôrprodusentene etterlyser nå tiltak fra Kommisjonen som kan bedre situasjonen. De foreslår blant annet at landbruksministrene vedtar å importere mais fra USA, midlertidig oppheve tollsatser på import, og samtidig innføre toll på eksport.