Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

90 millioner Topigs Norsvingriser

Topigs Norsvin er representert i 54 land, og har mer enn 500 ansatte over hele verden. Hvert år produseres 90 millioner slaktegriser med genetikk fra Topigs Norsvin. Slik beskriver regiondirektørene verden sett med deres øyne.


90 millioner Topigs Norsvingriser

Topigs Norsvin er representert i 54 land, og har mer enn 500 ansatte over hele verden. Hvert år produseres 90 millioner slaktegriser med genetikk fra Topigs Norsvin. Slik beskriver regiondirektørene verden sett med deres øyne.

Nord- og Sør-Amerika

Peter van Kemenade, regiondirektør

 – Hva er markedstrendene i din region? – 2014 var et rekordår for prising og økning i purkebestanden i Amerika, og i årene som kommer forventes det høyere produksjon, noe som vil påvirke prisen. Det er en tydelig tendens mot høyere markedsvekt. Vi ser større, konsolidert eller koordinert integrering med fokus på fôreffektivitet: i dag kontrolleres 50 % av de to kontinentene av 50 firmaer. Hvordan industrien skal forbli ren i Sør-Amerika er en utfordring. – Hvordan vil du karakterisere markedsbehovet i din region – nå, og i fremtiden? – Den største etterspørselen i Nord-Amerika i dag er etter tunge slakt med høy prosentandel verdifulle kjøttstykker, for eksempel filet, samt tynnribbe på grunn av den høye etterspørselen etter bacon. Effektivt for med rask vekst fra purker med stadig høyere produksjon av store, levedyktige kull. I Brasil er markedet veldig fokusert på bedre fôreffektivitet, og det er stadig økende etterspørsel etter bedre kjøttkvalitet siden Brasil eksporterer mye til mer krevende markeder. Fremtidens behov i Nord-Amerika vil være økt avl på en fôreffektiv måte, men etterspørselen dreier også mot lavere dyredødelighet og bedre robusthet.

Nord- og Øst-Europa

Anders Øfsti, regiondirektør

– Hva er markedstrendene i din region? – Vi forventer sterk konsolidering i det russiske markedet i årene som kommer. Profitten vil reduseres, og de sterke integratorene kommer til å gripe muligheten til å vokse ved å anskaffe moderne infrastruktur. Dagens russiske marked har mange likhetstrekk med markedet i USA på sent nittitall. – Hvordan vil du karakterisere markedsbehovet i din region – nå, og i fremtiden? – Hoveddrivkraften er PSY (griser/purke/år) og fôreffektivitet. Overlegen teknisk support er nøkkelen for å bygge og opprettholde relasjoner i det voksende profesjonelle markedet. PSY og fôreffektivitet vil være viktig i årene som kommer. I Øst-Europa skal vi fortsette utviklingen av AI-infrastrukturen. Russland vil fortsatt være et marked for levende dyr, med en-til-en-produksjon med få integratorer.

Asia, Stillehavsområdet og Afrika

Glen Illing, regiondirektør

– Hva er markedstrendene i din region? – Asia domineres av Kina, som står for over 50 % av den globale griseproduksjonen. Det er et dynamisk, men urolig marked. Griseindustrien i Kina har vokst raskt, og offentlige subsidier bidrar til konsolidering, men de siste tre årene har det også vært uro og synkende markedsforhold. Kinas overproduksjon førte til at markedsprisene fortsatte å falle i 2014. Gårder ble ulønnsomme, og den nasjonale purkebestanden ble redusert med 5 millioner dyr. Ting er i endring. Prisene nådde bunnivå under andre halvår 2014, og nå forventes det at de vil stige i 2015, til tross for pessimismen blant bøndene. Det er en rekke prosjekter som avventer en prisstigning. I motsetning har det vært rekordhøye priser i Sørøst-Asia og Japan på grunn av sykdomsutbrudd og reorganisering av flere store integratorer. – Hvordan vil du karakterisere markedsbehovet i din region – nå, og i fremtiden? Hovedutfordringen for asiatiske grisebønder er å forbedre avlsresultatene, foreffektiviteten og sykdomskontrollen. Slakterier har ikke sofistikerte vurderingssystemer, og mye av vurderingen av slaktene gjøres fortsatt visuelt. Raskt vekst og høyere vekt er felles for alle markeder. Det er økt press på å produsere sunt, sporbart kjøtt fra bærekraftige systemer. Det er fortsatt stor etterspørsel etter teknologioverføring fra Vesten, som hindres av utfordringer med menneskelige ressurser, mangel på dyktige arbeidsfolk og ansatte med tilstrekkelig opplæring. Alt i alt vil etterspørselen etter dyr med høy produksjon, levert på en effektiv og økonomisk måte og med effektiv teknisk støtte, fortsatt vokse, drevet av uro i markedet og ønsket om vellykkede gårder.

Vest- og Sør-Europa

Arno van de Laar, regiondirektør

– Hva er markedstrendene i din region? – Generelt fortsetter konsolideringen i de ulike europeiske markedene. Store integratorer vokser hurtig i markedene i Sør-Europa. I Vest-Europa blir gårdene større. De tradisjonelle familiedrevne gårdene blir borte, og større gårder er i vekst. Totalt antall gårder reduseres hurtig. Vi ser også en reduksjon i antall purker, noe som skyldes høyere produksjon per purke. – Kjøttforbruket går ned i land som Tyskland. Prisnivåene ved utgangen av 2015 og starten av 2015 er lave, hovedsaklig på grunn av det russiske forbudet. For tiden er produksjonsforhold og dyrevelferd er veldig viktig i svineavl i Vest-Europa. I slakteindustrien ser vi konsolidering og omorganisering i flere land i Vest-Europa. – Hvordan vil du karakterisere markedsbehovet i din region – nå, og i fremtiden? – Effektiviteten er hoveddrivkraften, hovedsaklig foreffektivitet og PSY (griser/purke/år). Hele industrien, men spesielt de store integratorene, er veldig kostnadsfokuserte, og denne trenden kommer til å bli sterkere i fremtiden. For spesielle nisjemarkedssegmenter ser vi behov for ulike spesialraser for produksjon av spekeskinke. – I fremtiden vil vi se en fortsatt reduksjon i antall purker på grunn av høyere effektivitet per purke. Vi ser også at kostnadseffektivitet blir stadig viktigere. Det forventes at konsolideringen av industrien fortsetter i raskere takt enn vi har sett tidligere.