Publisert: 19.11.2009 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

54 øre opp på to år

Kraftfôrprisen har økt siden januar, men ikke mer enn termintillegget. Siden juni 2007 har prisene økt med mellom 48 og 60 øre per fôrenhet, en gjennomsnittlig økning på 54 øre.


54 øre opp på to år

Kraftfôrprisen har økt siden januar, men ikke mer enn termintillegget. Siden juni 2007 har prisene økt med mellom 48 og 60 øre per fôrenhet, en gjennomsnittlig økning på 54 øre.

Kraftfôrprisene øker fortsatt, men de siste månedene ikke mer enn normalt på grunn av termintillegg. Til høsten skjer et nytt sprang i kraftfôrpris, og det kan bli større enn forutsatt. Siden juni 2007 har Felleskjøpene Agri og Rogaland/Agder økt kraftfôrprisene med 53 til 60 øre. Hos Norgesfôr Strand og Fiskå Mølle er økningen noe mindre, eller fra 48 til 53 øre. Fortsatt er det Dalebakken og Fiskå Mølle som har lavest pris på kraftfôrslaga vi sammenligner. Fiskå har imidlertid sluttet å selge diefôr.

 

– I stedet er salget av slikt fordelt på fôrslag som Forum Gris purkefôr, Avlsfôr eller Opti Lakta, forteller produksjonskonsulent Kjell Hodne i Fiskå Mølle. Rimeligst og nærmest diefôr av disse er av disse er Opti Lakta. Den koster i juni 3,03 per fôrenhet.

 

Mye mykotoksiner i havre

 

– Mykotoksiner har vært en stor utfordring i kraftfôrproduksjonen i år. Særlig sør på Østlandet har det vært mye mykotoksiner, forteller markedsdirektør Emile Gynnild i Felleskjøpet Agri. Hun viser til interne analyser i Felleskjøpet der innholdet av DON i havre er 3000 mikrogram per kilo i snitt. Grenseverdien for bruk i svinefôr er 500 mikrogram per kg. Det betyr at maksimum 16 prosent av slik havre kan brukes i kraftfôr hvis det er null innhold av DON i annet korn.

 

– Nå varierer innholdet av DON, særlig Romerike og Solør har høyt innhold, mens det er lavest nord på Østlandet, forteller Gynnild.

 

– Siste år har vi derfor brukt mindre havre i svinefôret, noe som har økt produksjonskostnadene, opplyser Gynnild.

 

– Mykotoksiner har vært et stort problem siste år. Også i noen hvetepartier har det vært høyt innhold, bekrefter kraftfôrsjef Øystein Lien i Norgesfôr Strand.

 

 Ikke reell pris

 

– Bonden kjenner seg ikke igjen i prisene dere sammenligner. Dere burde sammenligne pris med kvantumsbonuser og helst autogiro. Det gir 7 – 8 øre lavere pris, og blir mer reelt for bonden, mener Gynnild i Felleskjøpet Agri.

 

– Svineprodusenten kan selv påvirke kraftfôrprisen betydelig ved å kjøpe fulle billass og betale med autogiro, mener Gynnild. Det vil gi lavere pris enn det som kommer fram i tabellen (Se vedlegg). 

 

 

Høy soyapris gir økt kraftfôrpris

 

I følge jordbruksavtalen vil kraftfôrprisen til høsten øke cirka 8 øre netto. Men plusser en på mer avgifter på proteinfôrmidler, blir nettoeffekten trolig 9 øre. Men også dette kan vise seg å være for lite. Siden i februar/ mars har soyaprisen internasjonalt økt betydelig. I øyeblikket er prisen på soya hele 60 øre over det nivået som utløser toll/avgifter inn i Norge. Med 20 prosent soya i kraftfôret gir soya alene en nettoeffekt på hele 12øre i økt pris på kraftfôr. 

 

 

Kraftfôrkvalitet

 

Husdyrorganisasjonene (Geno, Norsk Fjørfelag og Norsvin) ønsker å stå samlet som pressgruppe for å sikre optimal kvalitet på råvarer til kraftfôrproduksjon. Det er nedsatt ei administrativ arbeidsgruppe som rapporterer til styrene. Fra Norsvin deltar Målfrid Narum og Asbjørn Schjerve. Målgruppen for aktivitetene vil være både kraftfôrindustrien og jordbruksforhandlingene. Gruppa skal foreslå konkrete tiltak overfor styrene, og det vil være nødvendig å involvere industrien underveis for kvalitetssikring og forankring. Målet er påvirkning av industrien allerede til høsten, for å gi klare anbefalinger før kjøp/salg av nytt fôrkorn, og innspill rundt økonomiske insitament ved neste års jordbruksforhandlinger.