Publisert: 14.04.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

487 mister jobbene sine i Nortura

Tilsammen 487 medarbeidere mister jobbene sine i Nortura. Konsernstyret har besluttet å legge ned fabrikkene på Sortland, Ålesund og Haugesund som berører 220 medarbeidere. Griseslaktinga i Sarpsborg vurderes.


487 mister jobbene sine i Nortura

Tilsammen 487 medarbeidere mister jobbene sine i Nortura. Konsernstyret har besluttet å legge ned fabrikkene på Sortland, Ålesund og Haugesund som berører 220 medarbeidere. Griseslaktinga i Sarpsborg vurderes.

 I tillegg har konsernledelsen besluttet å fjerne 267 administrative årsverk fordelt over store deler av konsernet. Innsparingen er beregnet til 315 millioner kroner totalt. – Det er en tung beslutning, fordi vi vet så godt at dette griper direkte inn hos medarbeidere, eiere og lokalsamfunn. Samtidig må vi se dette i et større perspektiv. Nedskjæringene er nødvendige for å rette opp den alvorlige økonomiske situasjonen konsernet er i, sier styreleder Sveinung Svebestad i Nortura SA.

Til sommeren

Nortura Sortland avvikles innen 1. juni 2010. Leieslaktavtalen med Horns slakteri AS skal disponeres slik at inntransporttiden blir kortest mulig.

Nortura Haugesund avvikles innen 1. juni 2010

Nortura Ålesund avvikles innen 1. april 2011, forutsatt at den nye fabrikken på Malvik i Sør-Trøndelag er i god drift for å gjennomføre en forsvarlig inntransport fra Møre og Romsdal. Skjæreaktiviteten avvikles innen 1. mai 2010. Endringene innenfor de administrative oppgavene skal være avsluttet så raskt som mulig, og senest innen 31.12.2010.

Griseslakting i Sarpsborg vurderes

– Konkurransen i kjøttmarkedet er betydelig tøffere både i butikkhyllene og på bygda, og kostnadene må tilpasses inntektene. Administrative rutiner standardiseres, vi slår sammen funksjoner som er lokalisert på flere steder i landet og slutter å gjøre ikke-kritiske arbeidsoppgaver, sier konsernsjef Geir Olav Opheim. I gjennomsnitt mister 30 prosent av administrative medarbeiderne jobbene sine. Tidlig på nyåret vil tilsvarende endringer innenfor kantine- og laboratorietjenester bli vurdert, samt eventuell avvikling av griseslaktinga ved Nortura Sarpsborg.

Kraftig hestekur

– Det er en kraftig hestekur, og den mest omfattende omstillingsprosessen vi har hatt på en gang. Gjennom individuelle samtaler de neste tre ukene vil vi klarlegge hvem som får den tunge beskjeden om at de mister arbeidsplassen sin og hvem som får tilbud om nye arbeidsoppgaver, sier konsernsjefen. Siden 2001 har konsernet lagt ned 1500 arbeidsplasser. Gjennom en omstillingsavtale med fagforeningene, har ni av ti berørte medarbeidere fått nytt arbeid. Fagforeningene har deltatt i prosessen, og berørte medarbeidere er orientert om situasjonen.