Publisert: 30.04.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

238 kroner i dekningsbidrag

Marte Trevland og Hans Ingvald Myhre i Andebu Vestfold har nytt slaktegrishus. Dekningsbidraget siste to år har vært 238 kroner per gris i snitt. Det er det samme som i Norsvinkalkylen. 


238 kroner i dekningsbidrag

Marte Trevland og Hans Ingvald Myhre i Andebu Vestfold har nytt slaktegrishus. Dekningsbidraget siste to år har vært 238 kroner per gris i snitt. Det er det samme som i Norsvinkalkylen. 

Svin skrev for to år siden om svineprodusentene Marte Trevland og Hans Ingvald Myhre fra Andebu i Vestfold. De bygde nytt grisehus som stod ferdig i 2011, men fikk erfare både problemer med byggefeil og også sykdommen APP i besetningen (se reportasje 3/2012).

Nå har vi regnet på dekningsbidraget for Trevland/Myhre. I snitt for 2012 og 2013 har de oppnådd 500 000 i dekningsbidrag for svineproduksjon. Det tilsvarer 238 kroner per slaktegris, otg det er faktisk omtrent identisk med hva Norsvins gjennomsnittstall for disse to årene viser.

Byggesprekk med 300 000

Grisehuset hos Myhre ble bygd nøkkelferdig. Prisen på bygget og lønnsomheten i slaktegrisproduksjon bør dermed kunne estimeres nokså nøyaktig før en setter i gang. Her er bygd et grisehus i korsform på ca 900 m2 med fire slaktegrisavdelinger og 156 plasser i hver. Huset har takhøyde på 2,80, det er betongvegger, tverrtrobinger med plass til 12 griser, våtfôring, overrislingsanlegg, betongrister og vakuumutgjødsling. Huset har varmegjennvinning fra gjødsel og er selvoppvarmende. Hus med tomt var planlagt til fem millioner pluss egeninnsats. Nå ble prisen nesten 300 000 høyere enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig dyrere tomt, men også ekstrakostnader til oppvarming på grunn av vinterbygging og en måtte bore etter nytt vann da eksisterende kilde ikke gav tilstrekkelig mengde vann.

750 000 i tilskudd

Da Myhre/Trevland bygde fikk de tilskudd fra Innovasjon Norge. Dette reduserte byggekostnaden med 750 000 kroner. Egeninnsatsen i prosjektet er beregnet til noe under 300 000 kr. Dette er først og fremst elektrikerarbeider (Hans Ingvald er elektriker), og noe tomtearbeid, pluss at en måtte passe på fyring i nybygget under bygging den kalde vinteren 2010/2011. I sum når vi plusser på egeninnsats og trekker fra tilskudd får vi en byggekostnad for slaktegrishuset på 4,8 millioner. Et nytt tilsvarende nøkkelferdig grisehus i dag ville kostet over seks millioner.     

Dekningsbidrag på 238 kr

Vi har regnet at Trevland/Myhre har oppnådd et dekningsbidrag pr slaktegris på 238 kr. Da har vi regnet 3,5 innsett i året. Det er også målet for produsentene. I praksis her har de fire innsett i 2012 og tre i 2013. 2012 var et brukbart år for Trevland/Myhre. De var over oppstartsproblemene og oppnådde et dekningsbidrag på cirka 270 kroner grisen.  Slaktevekta var da ca. 82 kg. Året etter fikk de igjen problem med APP (som i oppstartsåret). Dødeligheten i ett innsett var så høy som fem prosent. De slaktet ned og sanerte for APP. Lette slaktevekter pluss at de slaktet ekstra tidlig et innsett gjorde at slaktevekten i snitt gikk ned over 10 kg. Dette ble bare delvis kompensert. Produsentene har også et noe høyere fôrforbruk i 2013, pluss at det har vært en generell nedgang. Dekningsbidraget falt også til ca. 200 kr grisen for 2013 isolert (221 kr i Norsvinkalkylen). Dekningsbidraget på 238 kroner kan være å leve med i eldre nedskrevne grisehus. Men i dette tilfellet gir det ca. 50 000 kroner i betaling til eget arbeid. Da regner vi at avløsertilskudd dekker lønnskostnader.  

Fikk ikke erstatning for APP

I 2013 ble det etter pålegg fra Mattilsynet sanert for APP. Dette trodde Myhre/Trevland ville bli dekt av forsikringsselskapet. Men slik var det ikke. I dette tilfellet ble det påvist APP allerede i 2011. Det ble tegnet forsikring allerede ved oppstart. Men likevel ble forsikring tegnet litt for sent i forhold til at en kunne gi dekning for APP. Myhre får derfor ingen erstatning for nedslakting og høy dødelighet i 2013. Men sykdommen utløser ikke sanitetsslakting slik salmonella gjør. Det blir et tap for produsentene i Andebu. Men de har nå sanert, og har bedre forutsetninger for gode resultater framover.