Publisert: 20.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

12 kroner kullet for å sende inn produksjonsdata

For å sikre innsamlingen av produksjonsdata til den sentrale Ingrisbanken får du fortsatt godtgjort hvis du bidrar med tallene dine. Det gjelder både smågris- og slaktegrisprodusenter.


12 kroner kullet for å sende inn produksjonsdata

For å sikre innsamlingen av produksjonsdata til den sentrale Ingrisbanken får du fortsatt godtgjort hvis du bidrar med tallene dine. Det gjelder både smågris- og slaktegrisprodusenter.

 

Godtgjørelsen på kr 12,- per kull gis til de som registrerer sine data på Ingris web, eller sender inn data for 2008 fra In-Gris Windows eller InfoGris-programmet innen gitte frister. Slaktegrisprodusentene får 400 kroner besetningen.

Dataene er viktige som grunnlag for prognosearbeid, som dokumentasjon på avls- og seminproduktene, og de er viktige bidrag til videre forskning og utvikling. Kullgodtgjørelsen dekkes av midler fra Omsetningsrådet (markedsreguleringsordningen) og av Norsvin. Norsvin gir en godtgjørelse på kr 400,- per besetning til slaktegrisprodusenter som bidrar med sine data innen fristen for årsoppgjøret.

For å motta godtgjørelsen må innsendingen foregå minimum hvert kvartal innen fristene du finner nedenfor. Dersom du har spørsmål i forbindelse med innsending av data eller registreringer i Ingris web, ta kontakt med din slakterirådgiver eller Norsvins brukerstøtte på telefon 62 51 01 11.

 

Frister:

Data for 1. kvartal 2008: 30. juni 2008 Data for 2. kvartal 2008: 30. sept. 2008 Data for 3. kvartal 2008: 31. des. 2008 Data for 4. kvartal 2008: 28. feb. 2009

Slaktegrisdata: 28. feb. 2009